HARGA BUKU PERPUSTAKAAN DESA ~ PERPUSTAKAAN SEKOLAH ~ buku TBM ( Taman bacaan masyarakat)

HARGA BUKU PERPUSTAKAAN DESA , PERPUSTAKAAN SEKOLAH , buku TBM ( Taman bacaan masyarakat), buku pls, buku pengayaan, buku referensi, buku desa, buku perpustakaan desa

HARGA BUKU PERPUSTAKAAN DESA , PERPUSTAKAAN SEKOLAH , buku TBM ( Taman bacaan masyarakat), buku pls, buku pengayaan, buku referensi, buku desa, buku perpustakaan desa
Add caption
JUDUL BUKU    BIDANG BUKU    PENULIS    PENERBIT    "WARNA ISI
(MINIMAL)"    SIZE    JMLH HAL    ISBN    STOK BUKU eks    HARGA
                                   
1    PENDIDIKAN AGAMA ISLAM                               
1    90 ILMUAN MUSLIM PELETAK DASAR PERADABAN DUNIA SERI 1    Ahmad Al Fatah    Indobook Citra Media    BW    A5    35    978-979-057-305-5-JIL 1    103    20.000
2    90 ILMUAN MUSLIM PELETAK DASAR PERADABAN DUNIA SERI 2    Ahmad Al Fatah    Indobook Citra Media    BW    A5    37    978-979-057-306-2-JIL 2    50    20.000
3    ABU NAWAS     Abdul Khaer Nurzaman    Indobook Citra Media    BW    A5    32    978-979-057-039-9    240    19.000
4    AKU PINTAR BERDO'A SERI 1    Enno El Khairiti    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-056-6-JIL 1    888    17.000
5    AKU PINTAR BERDO'A SERI 2    Enno El Khairiti    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-057-3-JIL 2    823    17.000
6    AKU PINTER SHOLAT    Tim Indobook    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-979-057-255-3    400    21.500
7    ALLAH SANGAT PENYAYANG SERI 1    Siti Dahlia    MH Publishing    FC    A5    28    978-602-8322-25-6-JIL 1    40    19.000
8    ALLAH SANGAT PENYAYANG SERI 2    Siti Dahlia    MH Publishing    FC    A5    28    978-602-8322-26-3-JIL 2    450    19.000
9    ISLAM UNTUK ANAK SERI 1    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    35    978-979-057-001-6-JIL 1    1.199    23.000
10    ISLAM UNTUK ANAK SERI 2    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    35    978-979-057-002-3-JIL 2    598    23.000
11    JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA SERI 1    TIM MH Publishing    MH Publishing    FC    A5    27    978-602-8322-03-4    670    18.500
12    JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA SERI 2    TIM MH Publishing    MH Publishing    FC    A5    27    978-602-8322-03-4    270    18.500
13    KISAH NABI DAN RASUL SERI 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    40    978-979-057-312-3-JIL 1    161    19.500
14    KISAH NABI DAN RASUL SERI 2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    44    978-979-057-313-0-JIL 2    149    21.000
15    PUASA    Enno El Khairity    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8321-72-3    700    17.000
16    SHOLAT SERI 2    Enno El Khairiti    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-602-8315-66-9-JIL LENGKAP    1.401    19.000
17    TAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI SERI - 1    Ferry Kisihandi, SE    MH Publishing    BW    A5    28    978-602-8322-07-2    309    17.500
18    TAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI SERI - 2    Ferry Kisihandi, SE    MH Publishing    FC    A5    27    978-602-8322-06-5    940    17.500
19    TAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI SERI - 3    Ferry Kisihandi, SE    MH Publishing    FC    A5    27    978-602-8322-06-5    490    17.500
2    MATEMATIKA                               
1    CERDAS MENGENAL BANGUN DATAR SERI 1    Etin Kurniatin    Bahana Citra Raya    BW    A5    28    978-602-8314-08-4    100    18.000
2    CERDAS MENGENAL BANGUN DATAR SERI 2    Etin Kurniatin    Bahana Citra Raya    BW    A5    28    978-602-8314-09-1    99    18.000
3    CERDAS MENGENAL BANGUN RUANG SERI I    Entin Kurniatin, S.Ag    Bahana Citra Raya    BW    B5    28    978-602-8314-61-9-JIL LENGKAP    610    20.500
4    CERDAS MENGENAL BANGUN RUANG SERI 3    Etin Kurniatin    Bahana Citra Raya    FC    A5    28    978-602-8314-64-0    100    19.000
5    CERDAS PERKALIAN SERI 2    Etin Kurniatin    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-602-8240-74-1    110    19.000
6    GEOMETRIK DAN PENGUKURAN SERI 1    Erliana Prihatin, S.Si    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-115-9-JIL 1    1.003    17.500
7    GEOMETRIK DAN PENGUKURAN SERI 2    Erliana Prihatin, S.Si    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-116-6-JIL 2    785    17.500
8    INTEGRITAS SERI - 1    Rafi Sapuri El Maghribi    MH Publishing    BW    A5    28    978-602-8322-43-0-JIL 1    307    17.500
9    LATIHAN SEMPOA    Entin Kurniatin, S.Ag    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-726-8    900    18.500
10    MATEMATIKA DASAR SERI 2    Dinda Kusumawardani,AM.d    Indobook Citra Media    FC    B5    31    978-979-057-721-3    280    20.500
11    MATEMATIKA DASAR SERI 3    Dinda Kusumawardani,AM.d    Indobook Citra Media    FC    B5    32    978-979-057-724-4    983    22.500
12    MATEMATIKA DASAR SERI 4    Dinda Kusumawardani,AM.d    Indobook Citra Media    FC    B5    32    978-979-057-725-1    120    22.500
13    MATEMATIKA ITU ASYIK    Erliani Prihatin S.Si    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-326-0    409    17.500
14    MATEMATIKA LOGIKA LEVEL 1A    Dewi Arti    Indobook Citra Media    FC    A5    24    978-979-057-327-7    2.119    18.000
15    MATEMATIKA LOGIKA LEVEL 1B    Dewi Arti    Indobook Citra Media    BW    A5    20    978-979-057-329-1-JIL 1B    350    18.000
16    MATEMATIKA LOGIKA LEVEL 1D    Dewi Arti    Indobook Citra Media    BW    A5    21    978-979-057-331-4-JIL 1D    1.325    18.000
17    MATEMATIKA LOGIKA LEVEL 2A    Dewi Arti    Indobook Citra Media    FC    A5    21    978-979-057-332-1-JIL 2A    1.951    19.500
18    MATEMATIKA LOGIKA LEVEL 2B    Dewi Arti    Indobook Citra Media    BW    A5    20    978-979-057-333-8-JIL 2B    450    17.500
19    MATEMATIKA LOGIKA LEVEL 2C    Dewi Arti    Indobook Citra Media    FC    A5    21    978-979-057-713-8    300    18.500
20    MENGENAL BILANGAN MODAL SUKSES BERHITUNG SERI 2    Etin Kurniatin    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-428-1    40    19.000
21    PANDUAN SUKSES UNTUK OLIMPIADE MATEMATIKA    Estieka Yasmin Hutauruk    Indobook Citra Media    FC    B5    35    978-979-057-713-8    282    23.500
3    BAHASA INDONESIA                               
1    A TO Z NUKLIR    Siti Dahlia    Genta Nusa Jaya    FC    A5    28    978-602-8321-18-5    668    18.500
2    ADIK BERTANYA OM IWAN MENJAWAB SERI 1    Ariyanto MB, S.Kom    Dahlia    BW    A5    24    978-979-058-059-6-JIL 1    26    17.000
3    ADIK BERTANYA OM IWAN MENJAWAB SERI 2    Ariyanto MB, S.Kom    Dahlia    BW    A5    24    978-979-058-059-6-JIL 2    46    17.000
4    AKU BACA AKU FAHAM SERI - 2    Maulida Al Munawwaroh, S.Ag    Genta Nusa Jaya    BW    A5    32    978-602-8321-64-8    205    18.500
5    ALHAMDULILLAH . . . AKU BERLEHER PANJANG    Enggal Warsini    Indobook Citra Media    BW    A5    30    978-979-057-051-1    750    19.000
6    ANAK JAKARTA SERI - 2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-483-0-JIL 2    420    17.000
7    APA ITU DESKRIPTIF?    Rafi Sapuri El Maghribi    Genta Nusa Jaya    BW    A5    38    978-602-8321-77-8    350    19.500
8    APEL YANG JATUH    Tim Indobook, Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-317-8    70    17.500
9    ASYIKNYA BISA SEKOLAH LAGI    Laura Ariestyanti, P, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-602-8240-91-8    100    17.500
10    ASYIKNYA MEMBACA CEPAT SERI 1    Siti Dahlia, S.Ag    Genta Nusa Jaya    BW    A5    40    978-602-8321-55-6    1.325    20.000
11    ASYIKNYA MEMBACA CEPAT SERI 2    Siti Dahlia    Genta Nusa Jaya    BW    A5    38    978-602-8321-57-0-JIL 2    820    20.000
12    ASYIKNYA MEMBACA DENGAN MEMINDAI SERI -1    Maulida Al Munawwaroh, S.Ag    Genta Nusa Jaya    BW    A5    28    978-602-8321-58-7    780    17.000
13    ASYIKNYA MEMBACA DENGAN MEMINDAI SERI -2    Maulida Al Munawwaroh, S.Ag    Genta Nusa Jaya    BW    A5    28    978-602-8321-60-0-JIL 2    432    17.000
14    ASYIKNYA MEMBACA PUISI SERI 2    Nurul fithrati, S.Sos    Genta Nusa Jaya    BW    A5    39    978-602-8321-63-1-JIL 1    110    20.000
15    BAHASA INDONESIA BAHASA DEMOKRASI SERI - 1    Siti Dahlia    MH Publishing    FC    A5    27    978-602-8322-46-1-JIL 1    990    18.500
16    BAHASA INDONESIA BAHASA DEMOKRASI SERI - 2    Tim Indobook    MH Publishing    FC    A5    27    978-602-8322-46-1-JIL 2    720    18.500
17    BAHASA INDONESIA SERI -1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-470-0-JIL 1    1.530    17.000
18    BAHASA INDONESIA SERI -2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-470-0-JIL 2    425    17.000
19    BALAP MOTOR SERI 2    Ir.Cundoko    Dahlia    FC    A5    28    978-602-8315-01-2-JIL LENGKAP    100    18.000
20    BAYI TABUNG SI SAPI SERI 2    Dr. Ir. Hamim, Msi    Indobook Citra Media    FC    B5    26    978-979-057-751-0-JIL 2    200    18.500
21    BERKENALAN DENGAN PANTUN SERI - 1    Nunung Dwi Herawati, A.Md    Bahana Citra Raya    BW    A5    28    978-602-8314-40-4-JIL 1    427    17.000
22    BERKENALAN DENGAN PANTUN SERI - 2    Nunung Dwi Herawati, A.Md    Bahana Citra Raya    BW    A5    28    978-602-8314-39-8    100    17.000
23    BIOSKOP    Intan Tirani    Indobook Citra Media    FC    A5    36    978-602-8240-85-7    400    19.000
24    BUKU HARIAN    Nurul fithrati, S.Sos    Genta Nusa Jaya    BW    A5    28    978-602-8321-85-3    610    17.000
25    CERDAS TENTANG ABJAD    Pranawangsih W, S.Kom    Indobook Citra Media    BW    A5    32    978-979-057-033-7    875    18.000
26    CERGAM ASYIK SERI - 1    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-530-1-JIL LENGKAP    1.450    18.500
27    CERGAM ASYIK SERI - 2    Nurul Fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-532-5-JIL 2    1.545    17.000
28    CERITA DONGENG NUSANTARA SERI - 1    Yuandi Herlo Saputro    Indobook Citra Media    BW    A5    36    978-979-057-514-4-JIL 1    750    19.000
29    CERITA DONGENG NUSANTARA SERI - 2    Yuandi Herlo Saputro    Indobook Citra Media    BW    A5    36    978-979-057-515-8-JIL 2    385    19.000
30    CERITA PILIHAN    Suparman    Indobook Citra Media    BW    A5    40    230-098-768-8    120    19.500
31    CERPEN CERITA MISTERI SERI 1    Tim Indobook    Enno Media    BW    A5    28    230-098-769-1    300    17.000
32    CERPEN GARA-GARA JERAWAT    Nurul fithrati, S.Sos    Genta Nusa Jaya    FC    A5    26    978-602-8321-86-0    905    18.000
33    CERPEN IPUNG    Nurul fithrati, S.Sos    Genta Nusa Jaya    FC    A5    28    978-602-8321-87-7    105    18.500
34    CERPEN KENAPA SIH AKU SULIT KONSENTRASI    Nurul fithrati, S.Sos    Genta Nusa Jaya    BW    A5    28    978-602-8321-88-4    446    17.000
35    CERPEN MY FIRST LOVE    Nurul fithrati, S.Sos    Genta Nusa Jaya    FC    A5    36    978-602-8321-89-1    830    19.500
36    CERPEN PENGANTAR TIDUR SERI 3    Tika Wulan Sari    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-035-1    560    18.000
37    CERPEN SAKIT GIGI    Nurul Fithrati, S.Sos    Genta Nusa Jaya    BW    A5    26    978-602-8321-90-7    463    17.000
38    CERPEN TENTANG IBU    Nurul fithrati, S.Sos    Genta Nusa Jaya    BW    A5    28    978-602-8321-91-4    200    17.500
39    DESAKU ADALAH SEKOLAHKU    Emy Farida    Indobook Citra Media    BW    A5    40    978-979-057-053-5    30    19.500
40    DIVA    Intan Tirani    Dahlia    BW    A5    36    978-602-8315-00-5    400    19.000
41    DONGENG 1001 MALAM SERI - 1    Yuandi Herlo Saputro    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-517-2-JIL 1    1.103    17.000
42    DONGENG 1001 MALAM SERI - 2    Yuandi Herlo Saputro    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-518-9-JIL 2    262    17.000
43    DONGENG DARI JEPANG    Rusmanto Subekti    Indo Book Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-054-2    409    16.500
44    DUPA TAK TERLUPAKAN    Anggia Bakar    CV Habsa Jaya    FC    A5    26    979-3637-37-4    28    18.000
45    EJAAN YANG DISEMPURNAKAN     Ardy Eka Saputra    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-022-1    220    17.000
46    EMBE-EMBE BANYAKNYA KAMBINGKU    Elisa    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-603-2    200    17.000
47    GARA-GARA NONTON BIOSKOP    Intan Tirani    Indobook Citra Media    BW    A5    36    978-602-8240-85-7    500    19.000
48    GAYA BAHASA    Tomi Solihin    Indobook Citra Media    BW    A5    28        710    17.000
49    GOGO GAJAH BERSYUKUR    Enggal Warsini, Rezky AmiraSekaton    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-052-8    718    17.000
50    HADIAH LEBARAN    Tomi Solihin    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-040-5    150    19.000
51    HATI SEORANG PANGLIMA PERAMPOK SERI - 1    Amanudin E. Gunawan    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-044-3    510    19.000
52    HATI SEORANG PANGLIMA PERAMPOK SERI - 2    Amanudin E. Gunawan    Indobook Citra Media    BW    A5    32    978-979-057-046-7-JIL 2    464    18.000
53    HELM    ir. Septriana    Bahana Citra Raya    FC    A5    28    978-602-8314-42-8    690    19.500
54    INDAHNYA TERRARIUM    Muatia Wati, A.Ma    Dahlia    FC    A5    28    978-979-058-061-9    950    19.000
55    JAM DAN WAKTU    Ahmad Al Fatah    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-058-088-7    60    16.500
56    JANGAN TAKUT GELAP SERI -1    Emy Farida    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-602-8240-86-4    360    17.500
57    KAKAK DAN ADIKKU SAYANG    Sri Handayani    Indobook Citra Media    FC    A5    23    978-979-057-696-4    1.840    15.000
58    KANCIL MENCURI HANDPHONE    Eko Satria    Genta Nusa Jaya    FC    A5    28    978-979-18365-0-0    1.500    18.500
59    KATA SERI -2    TIM Genta Nusa Jaya    Genta Nusa Jaya    FC    A5    28    978-602-8327-04-4    560    18.500
60    KECIL-KECIL CABE RAWIT    Kurniati    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-979-057-705-3    380    20.000
61    KECIL-KECIL KAYA RAYA, MAU BANGET . . .    Laura Ariestyanti, P, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    24    978-602-8240-99-4    964    18.000
62    KEHIDUPAN DALAM HUTAN    Siti Dahlia    PT Genta Nusantara    BW    A5    44    978-602-8321-80-8    350    19.500
63    KELAS ALA KADARNYA    Intan Tirani    Indobook Citra Media    BW    A5    36    978-602-8240-97-0    940    18.000
64    KELUARGAKU    Maulida Al Munawwaroh, S.Ag    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-302-4    890    18.500
65    KISAH SI TUKANG CENDOL SERI - 1    Kak Ary    Dahlia    FC    A5    20    978-979-058-034-7-JIL LENGKAP    1.110    17.500
66    KISAH SI TUKANG CENDOL SERI - 2    Kak Ary    Dahlia    FC    A5    20    978-979-058-034-8-JIL LENGKAP    380    17.500
67    KOMUNIKASI     Maulida Al Munawwaroh, S.Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    32    978-979-057-262-1    970    19.000
68    KOMUNIKASI SERI - 1    Maulida Al Munawwaroh, S.Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    32    978-979-057-262-1-JIL 1    430    19.000
69    KOMUNIKASI SERI - 2    Maulida Al Munawwaroh, S.Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    32    978-979-057-263-8-JIL 2    360    19.000
70    KOSAKATA 1    TIM Enno Media    Genta Nusa Jaya    BW    A5    28    978-602-8321-47-1    590    17.000
71    KOSAKATA 2    Tim Enno Media, Dian Laila Sari, SS    Genta Nusa Jaya    BW    A5    31    978-602-8321-49-5-JIL 2    860    18.000
72    KUMPULAN CERITA KOMEDI KEMBALI KE LAPTOP SERI 2    Eko Satria    Dahlia    BW    A5    36    978-602-8315-23-4-JIL 2    2.100    19.500
73    KUMPULAN CERITA MISTERI SERI - 1    Rafi Sapuri El Maghribi    Genta Nusa Jaya    FC    A5    28    978-602-8315-19-7-JIL 1    850    19.500
74    KUMPULAN CERITA PILIHAN MONSTER COKELAT SERI - 2    Eko Satria    Dahlia    BW    A5    34    978-602-8315-38-8    1.311    18.500
75    KUMPULAN CERITA UNIK SERI 1    Nurul Fithrati, S.Sos    Enno Media    BW    A5    28    978-979-058-078-7-JIL 1    729    16.500
76    KUMPULAN CERITA UNIK SERI 2    Nurul fithrati, S.Sos    Genta Nusa Jaya    BW    A5    28    978-979-058-078-7-JIL 2    2.098    16.500
77    KUMPULAN CERPEN ANAK SERI - 1    Emy Farida    Genta Nusa Jaya    FC    A5    41    978-602-8321-10-5-JIL LENGKAP    2.020    20.500
78    KUMPULAN CERPEN ANAK SERI - 2    Emy Farida    Genta Nusa Jaya    FC    A5    51    978-602-8321-10-5-JIL LENGKAP    1.310    22.000
79    KUMPULAN CERPEN ANAK SUPARMAN 1    Emy Farida    Genta Nusa Jaya    FC    A5    51    978-602-8321-10-5    820    22.000
80    KUMPULAN CERPEN MANNERS 1    TIM Genta NS- Tomi Solihin    Genta Nusa Jaya    BW    A5    28    978-602-8372-00-8    2.105    17.500
81    KUMPULAN CERPEN MANNERS 2    TIM Genta NS- Tomi Solihin    Genta Nusa Jaya    BW    A5    26    978-602-8327-02-2-JIL 2    1.848    17.000
82    KUMPULAN CERPEN MISTERI SEBUAH BUKU SERI - 2    Eko Satria    Dahlia    BW    A5    26    978-602-8315-17-3-JIL 2    230    17.000
83    KUMPULAN PUISI UNTUK BUNDA SERI 1    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-602-8240-64-2-JIL 1    974    17.500
84    KUMPULAN PUISI UNTUK BUNDA SERI 2    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-602-8240-65-9-JIL 2    63    17.500
85    KUPU-KUPU NAN INDAH    Zaenal Arifin    Indobook Citra Media    BW    A5    32    978-979-057-703-9    1.100    18.500
86    LAPORAN    Rafi Sapuri El Maghribi    Genta Nusa Jaya    BW    A5    28    978-602-8321-73-0    560    17.500
87    LEBAH SI KECIL PENGHASIL MADU    Akbar Maulana    Dahlia    BW    A5    36    978-979-058-007-7    372    18.500
88    LEBARAN DI MUSIM MANGGA    Eko Satria    Dahlia    FC    A5    36    978-602-8315-27-2    2.470    19.500
89    LEGENDA DARI MADURA    Yuandi Herlo Saputro    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-520-2    357    17.500
90    LIDAH BUAYA DAN KEGUNAANNYA    Sri Handayani    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-697-1    363    17.000
91    MAJAS    Sri Handayani    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-697-2    400    17.000
92    MALIN KUNDANG MILENIUM    Eko Satria    Dahlia    BW    A5    36    978-602-8315-28-9    721    18.500
93    MAS DIKO SAYANG DIKA SERI - 1    Enggal Warsini    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-049-8-JIL 1    376    17.000
94    MAS DIKO SAYANG DIKA SERI - 2    Enggal Warsini    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-050-4-JIL 2    240    17.000
95    MATAHARI O . . . MATAHARI    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-660-5    190    18.500
96    MEMBACA DAN MENULIS PUISI    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-567-7    200    17.500
97    MEMBUAT LAPORAN    Rafi Sapuri El Maghribi    Genta Nusa Jaya    FC    A5    25    978-602-8231-73-0    960    17.000
98    MEMBUAT TULISAN SERI 2    Ir.Septriana    Genta Nusa Jaya    BW    A5    36    978-979-057-27-3    350    19.000
99    MENABUNG YUK !    Laura Ariestyanti, P, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-634-6    780    17.000
100    MENGENAL JURNALISTIK SERI - 1    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    36    978-979-057-565-3    76    19.000
101    MENGENAL JURNALISTIK SERI - 2    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    FC    A5    36    978-979-057-564-6    100    20.000
102    MENJADI KAYA DENGAN MENULIS    Tim Indobook dan Ariyanto, MB    Indobook Citra Media    FC    A5    47    978-979-057-323-9    310    24.500
103    MENULIS CERITA SERI 1    Ir.Septriana    Genta Nusa Jaya    FC    A5    34    978-602-8321-23-5-JIL LENGKAP    1.182    20.000
104    MENULIS CERITA SERI 2    Ir.Septriana    Genta Nusa Jaya    FC    A5    34    978-602-8321-23-5-JIL LENGKAP    11    20.000
105    MENULIS CERITA SERI 3    Ir.Septriana    Genta Nusa Jaya    FC    A5    34    978-602-8321-23-5-JIL LENGKAP    53    20.000
106    MISTERI RUMAH KH 14 SERI 2    Elisa    Indobook Citra Media    BW    A5    30    978-979-057-095-5-JIL 2    780    19.000
107    NAIK BIS KOTA    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-602-8240-89-5    891    18.500
108    PENCOPET DI BIS    Tomi Solihin    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-047-4    300    18.500
109    PENGALAMAN CICI KEMPING    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-602-8240-89-7    93    16.500
110    PENYELAMAT BUMI SERI - 1    Nur Al Faqir    Dahlia    BW    A5    36    978-979-058-096-1-JIL 1    300    18.000
111    PENYELAMAT BUMI SERI - 3    Nur Al Faqir    Dahlia    BW    A5    36    978-979-058-096-1-JIL 3    148    18.000
112    PENYELAMAT BUMI SERI - 4    Nur Al Faqir    Dahlia    BW    A5    39    978-979-058-097-8-JIL 4    410    18.000
113    PERAIH NOBEL SERI 2    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-602-8240-71-0-JIL 2    810    19.000
114    PINDAH KE PLANET MARS SERI 2    Eko Satria    Dahlia    BW    A5    26    978-602-8315-24-1    500    16.500
115    PINTU DUNIA MAYA    Estieka Yasmin Hutauruk    Genta Nusa Jaya    FC    A5    36    978-602-8321-7858    528    19.500
116    PUJANGGA SERI 2    Yuniarti, A.Md    Indobook Citra Media    FC    B5    36    978-602-8240-47-9-JIL 2    610    22.500
117    RADIO SERI 1    Ir.Septriana    Dahlia    FC    A5    28    978-062-8315-92-1    1.871    18.500
118    RADIO SERI 2    Ir.Septriana    Dahlia    FC    A5    27    978-062-8315-92-1-JIL LENGKAP    1.155    18.500
119    RAHASIA    Emy Farida    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-058-088-6-JIL 2    400    17.000
120    RAHASIA BULAN MERAH    Emy Farida    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-299-7    992    17.000
121    RAMALAN YANG ERROR SERI 1    Eko Satria    Dahlia    BW    A5    26    978-979-058-088-6-JIL 2    1.060    16.000
122    RAMALAN YANG ERROR SERI 2    Eko Satria    Dahlia    BW    A5    26    978-979-058-088-6-JIL 2    242    16.000
123    SASTRA INDONESIAKU     Entin Kurniatin, S.Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-423-6-JIL LENGKAP    260    17.000
124    SATU DETIK YANG BERHARGA SERI 1    Eko Satria    Dahlia    FC    A5    26    978-602-8315-3032-JIL LENGKAP    300    18.000
125    SATU DETIK YANG MENENTUKAN SERI 2    Eko Satria    Dahlia    FC    A5    26    978-602-8315-30-2-JIL LENGKAP    400    18.000
126    SEDEKAH MEMBAWA BERKAH    Laura Ariestyanti, P, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-560-8    200    18.500
127    SEGUNUNG PRASANGKA SERI - 1    Kak Enno, Kak Salsabila    Dahlia    BW    A5    36    978-602-8315-40-1-JIL 1    1.645    18.000
128    SEGUNUNG PRASANGKA SERI - 2    Kak Enno, Kak Salsabila    Dahlia    FC    A5    34    978-602-8315-39-5    1.504    19.000
129    SEGUNUNG PRASANGKA SERI - 3    Kak Enno, Kak Salsabila    Dahlia    FC    A5    34    978-602-8315-39-5-JIL LENGKAP    2.302    19.000
130    SERI SASTRA ANAK KUMPULAN CERITA KOMEDI KEMBALI KE LAPTOP SERI - 2    Eko Satria    Dahlia    BW    A5    36    978-602-8315-23-4-JIL 2    101    18.500
131    SERI SASTRA ANAK KUMPULAN CERITA PILIHAN MONSTER COKLAT SERI - 1    Eko Satria    Dahlia    BW    A5    25    978-602-8315-37-1-JIL 1    730    16.500
132    SERI SASTRA ANAK KUMPULAN CERITA PILIHAN MONSTER COKLAT SERI - 2    Eko Satria    Dahlia    BW    A5    36    978-602-8315-38-8-JIL 2    420    18.000
133    SERI SASTRA ANAK KUMPULAN CERITA PILIHAN SATU DETIK YANG BERHARGA SERI 2    Eko Satria    Dahlia    BW    A5    36    978-602-8315-32-6-JIL 2    290    18.000
134    SERIAL 3 BERSAUDARA SERI 1    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    24    978-979-057-079-5-JIL LENGKAP    910    17.500
135    SERIAL 3 BERSAUDARA SERI 2    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    24    978-979-057-079-5    50    15.000
136    SERIAL 3 BERSAUDARA SERI 3    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-079-5    1.055    17.500
137    SI MIKI TIKUS SERI - 1    Ika Susanti, A.Md    Dahlia    FC    A5    26    978-979-057-105-0-JIL LENGKAP    728    18.000
138    SI MIKI TIKUS SERI - 2    Ika Susanti, A.Md    Dahlia    BW    A5    26    978-979-057-105-0-JIL LENGKAP    460    15.000
139    SIAPA BILANG SEKOLAH PESANTREN GA KEREN SERI  1    Ariyanto MB, S.Kom    Dahlia    BW    A5    26    978-979-058-062-6    1.170    15.000
140    SIAPA BILANG SEKOLAH PESANTREN GA KEREN SERI  2    Ariyanto MB, S.Kom    Dahlia    FC    A5    26    978-979-058-062-6    1.805    17.500
141    SIAPA BILANG SEKOLAH PESANTREN GA KEREN SERI  3    Yuli Nur Aini, S.Si    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-062-6    1.370    17.000
142    SIAPA BILANG SEKOLAH PESANTREN GA KEREN SERI  4    Yuli Nur Aini, S.Si    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-062-6    440    17.500
143    SIAPA BILANG SEKOLAH PESANTREN GA KEREN SERI  5    Suminta    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-062-6    400    17.500
144    SINONIM DAN ANTONIM BAHASA INDONESIA SERI - 2    Dian Laila Sari, S.S    Genta Nusa Jaya    BW    A5    40    978-979-18385-3-5-JIL 2    300    19.000
145    SINONIM DAN ANTONIM BAHASA INDONESIA SERI - 3    Dian Laila Sari, S.S    Genta Nusa Jaya    BW    A5    41    978-979-18385-4-2-JIL 3    898    19.000
146    SINONIM DAN ANTONIM BAHASA INDONESIA SERI - 4    Dian Laila Sari, S.S    Genta Nusa Jaya    FC    A5    28    978-979-18385-5-9-JIL LENGKAP    710    18.500
147    STELLA YANG MISTERIUS    Intan Tirani    Dahlia    FC    A5    34    978-602-8315-99-9    738    20.500
148    SUKARELAWAN YANG TAK RELA    Tim Indobook dan Emy Farida    Indobook Citra Media    FC    A5    32    978-979-057-298-0    991    20.000
149    SUKU KATA BAHASA INDONESIA SERI - 1    Dian Laila Sari, S.S    Genta Nusa Jaya    FC    A5    40    978-979--18385-66-JIL LENGKAP    380    21.000
150    SUKU KATA BAHASA INDONESIA SERI - 3    Dian Laila Sari, S.S    Genta Nusa Jaya    FC    A5    39    978-979--18385-6-6-JIL LENGKAP    1.130    19.500
151    SUKU KATA BAHASA INDONESIA SERI - 4    Dian Laila Sari, S.S    Genta Nusa Jaya    FC    A5    39    978-602-8321-00-6-JIL 4    1.850    19.500
152    SURAT DARI MASA DEPAN    Etin Kurniatin    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-297-3    850    17.500
153    SURAT KABAR    Tim Dahlia    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-110-4    240    17.500
154    SURAT UNTUK BUNDA    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-568-5    750    17.500
155    SURAT UNTUK SAHABAT    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-568-4    2.544    17.500
156    TEKA-TEKI SERI 1    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-359-9-JIL LENGKAP    660    16.500
157    TELEPON SERI- 1    Inayah Kusuma Wardhani, S    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-359-8-JIL LENGKAP    600    16.500
158    TELEPON SERI- 2    Inayah Kusuma Wardhani, S    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-361-1-JIL 2    1.525    17.000
159    TERNYATA BISA JUGA AKU MENULIS SERI 1    Ir.Septriana    Genta Nusa Jaya    BW    A5    27    978-602-8321-42-6-JIL 1    1.455    17.000
160    TERSESAT KE NEGERI TEMPE SERI 1    Eko Satria    Dahlia    BW    A5    34    978-602-8315-34-0    400    18.500
161    TERSESAT KE NEGERI TEMPE SERI 2    Eko Satria    Dahlia    FC    A5    34    978-602-8315-33-3    1.140    19.500
162    TIMUN SURI UNTUK ANYELIR    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-063-4    564    17.000
163    WAWANCARA SERI 2    Rafi Sapuri El Maghribi    Genta Nusa Jaya    BW    A5    26    978-602-8321-37-2    420    17.000
4    ILMU PENGETAHUAN ALAM / IPA                               
1    AIR DAN KESEHATAN ANDA     SOU-Hendi    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-674-2    90    17.500
2    AIR MINUM SERI - 1    Ir.Septriana    Bahana Citra Raya    BW    A5    25    978-602-8314-57-2-JIL 1    125    15.000
3    AIR MINUM SERI -2    Ir.Septriana    Bahana Citra Raya    BW    A5    25    978-602-8314-57-2-JIL 2    590    16.000
4    AIR, MATA RANTAI KEHIDUPAN SERI 1    Subagyo    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-761-9-JIL 1    400    19.500
5    AIR, MATA RANTAI KEHIDUPAN SERI 2    Subagyo    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-762-6-JIL 2    100    19.000
6    AQUASCAPE    Faries    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-058-672-8    1.754    17.500
7    ASAL-USUL ANAK AYAM SERI - 1    Fatimah AS, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-058-758-9-JIL 1    1.415    18.500
8    ASAL-USUL ANAK AYAM SERI - 2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    31    978-979-057-759-6-JIL 2    243    19.000
9    BALON UDARA    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-602-8240-24-6    100    19.000
10    BENCANA ALAM DATANG SIAPA SALAH SERI - 2    Ir.Suhendi    Indobook Citra Media    FC    A5    15    978-979-057-527-1-JIL LENGKAP    46    16.500
11    BENCANA-BENCANA ALAM DUNIA SERI 1    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-863-0    120    17.000
12    BENCANA-BENCANA ALAM DUNIA SERI 2    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-864-7    100    18.000
13    BENDA-BENDA DI SEKITAR KITA     Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-632-9    460    17.500
14    BERCOCOK TANAM PADI    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-662-9    735    19.000
15    BERMAIN DENGAN AIR SERI 1    Satya Kusumah Nagara    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-810-4-JIL 1    648    19.000
16    BERMAIN DENGAN AIR SERI 2    Satya Kusumah Nagara    Indobook Citra Media    FC    B5    32    978-979-057-811-1-JIL 2    90    20.000
17    BERMAIN DENGAN BUNYI SERI 1    Estieka Yasmin Hutauruk    Indobook Citra Media    FC    B5    36    978-979-057-803-3-JIL LENGKAP    620    22.000
18    BERMAIN DENGAN BUNYI SERI 2    Estieka Yasmin Hutauruk    Indobook Citra Media    FC    B5    20    978-979-057-803-6-JIL LENGKAP    25    18.000
19    BERMAIN DENGAN GERAK SERI 1    Bangun    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-808-1-JIL 1    645    19.000
20    BERMAIN DENGAN GERAK SERI 2    Bangun    Indobook Citra Media    FC    B5    27    978-979-057-808-1-JIL 2    80    19.000
21    BERMAIN DENGAN SERANGGA SERI 1    Endah Lismartini,S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-058-764-0    1.200    19.000
22    BERMAIN DENGAN SERANGGA SERI 2    Endah Lismartini,S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-058-766-4    130    19.000
23    BERMAIN DENGAN SERANGGA SERI 3    Muatia Wati, A.Ma    Indobook Citra Media    FC    B5    25    978-979-057-763    1.170    18.000
24    BERMAIN DENGAN WARNA SERI 1    Estieka Yasmin Hutauruk    Indobook Citra Media    FC    B5    32    978-602-8240-76-5-JIL 1    280    20.500
25    BERMAIN DENGAN WARNA SERI 2    Estieka Yasmin Hutauruk    Indobook Citra Media    FC    B5    32    978-602-8240-75-8-JIL LENGKAP    1.233    20.500
26    BUAH BELIMBING    Dian Laila Sari, S.S    Indobook Citra Media    FC    A5    27    978-979-057-637-8    600    18.500
27    BUAH DURIAN    Dian Laila Sari, S.S    Indobook Citra Media    FC    A5    27    978-979-057-637-7    1.200    18.500
28    BUNGA SALIARA    Lukmanul Hakim    Citra Unggulan Laksana    BW    A5    100    978-792-4411-6-1    24    33.500
29    BUNGA-BUNGA    Akbar Maulana    Dahlia    FC    A5    26    978-979-058-008-4    866    18.000
30    CERDAS MENGENAL INDERA    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    27    978-979-057-452-6    1.005    18.000
31    CERDAS MENGENAL OTAKMU SERI - 1    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-739-8    340    19.500
32    CERDAS MENGENAL OTAKMU SERI - 2    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-740-4-JIL 2    240    19.500
33    CERDAS MENGENAL PROSES PENCERNAAN    Sri Handayani    Bahana Citra Raya    BW    A5    16    978-602-8314-50-3    892    14.500
34    CERDAS TENTANG BENDA-BENDA DI SEKITAR KITA SERI 1    Sri Handayani    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-227-0    350    18.500
35    CERDAS TENTANG BENDA-BENDA DI SEKITAR KITA SERI 2    Sri Handayani    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-229-4-JIL 2    1.790    19.000
36    CERDAS TENTANG DUNIA HEWAN SERI - 1    Nadia Hutami Putri    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-225-6-JIL 1    520    17.000
37    CERDAS TENTANG DUNIA HEWAN SERI - 2    Nadia Hutami Putri    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-224-9    675    18.500
38    CICAK    Umar Hadi    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-683-4    2.294    17.000
39    DUNIA FAUNA SERI 1    Zaenal Arifin, A.Md    Indobook Citra Media    BW    A5    34    978-602-8240-49-9    593    19.500
40    DUNIA FLORA SERI - 1    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    34    978-979-057-733-6-JIL 1    360    22.500
41    DUNIA FLORA SERI - 2    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    33    978-979-057-734-3-JIL 2    810    22.500
42    ENERGI SERI 1    Nadia Hutami Putri    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-442-7    90    18.000
43    FABEL    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-533-2    820    18.000
44    FENOMENA ALAM DAN BENCANA ALAM  SERI 1    Ir. Suhendi    Indobook Citra Media    FC    B5    34    978-602-8240-79-6-JIL 1    626    22.500
45    FENOMENA ALAM DAN BENCANA ALAM  SERI 2    Tim Indobook dan Ir. Suhendi    Indobook Citra Media    FC    B5    34    978-602-8240-80-2-JIL 2    615    22.500
46    FLORA DAN FAUNA SERI 1    Enno El Khairiti    Dahlia    BW    A5    26    978-604-8315-82-1-JIL LENGKAP    760    17.000
47    FLORA DAN FAUNA SERI 2    Enno El Khairiti    Dahlia    BW    A5    26    978-602-8315-84-5-JIL 2    1.555    17.000
48    GAYA DAN GERAK    Muatia Wati, A.Ma    Indobook Citra Media    FC    B5    32    978-979-057-018-4    200    21.500
49    GEMPA BUMI 1    Ir. Suhendi    Indobook Citra Media    FC    A5    13    978-979-057-244-7-JIL 1    200    12.500
50    GEMPA BUMI 2    Ir.Suhendi    Indobook Citra Media    FC    A5    13    978-979-057-245-4-JIL 2    110    13.000
51    GEMPA BUMI DAN LONGSOR    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-3192    1.420    17.500
52    HIDROPONIK CARA MODERN MENANAM POHON SERI - 1    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    FC    B5    30    978-979-057-442-7-JIL 1    330    21.000
53    HIDROPONIK SERI 1    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    FC    B5    32    978-979-057-441-0    700    21.500
54    INDAHNYA BAWAH LAUT    Tika Wulan Sari, SP    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-089-4    665    17.500
55    IPA 1    Sugiarto, S.Pd    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-058-808-0-JIL 1    1.066    18.500
56    IPA 2    Sugiarto, S.Pd dan Murniati, S.Pd    Dahlia    FC    A5    28    978-979-058-074-4    470    18.500
57    IPA 3    Rusmiyati, S.P    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-082-4-JIL 3    820    17.000
58    IPA 4    Desi Lisnawati, S.Pd    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-079-4    750    17.000
59    IPTEK MAKHLUK HIDUP SERI 1    Trinia Wibawa, S.S    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-058-089-8    715    18.500
60    IPTEK MAKHLUK HIDUP SERI 2    Trinia Wibawa, S.S    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-058-089-5    380    18.500
61    KEANEKARAGAMAN HAYATI SERI 1    Ir. Suhendi    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-246-1    614    17.500
62    KEANEKARAGAMAN HAYATI SERI 2    Ir. Suhendi    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-246-1    1.293    17.500
63    KEBAKARAN HUTAN    Dinda Ayu K    Indobook Citra Media    FC    B5    26    978-979-057-4557    200    18.500
64    KEHIDUPAN DI KUTUB    Estieka Yasmin Hutauruk    Genta Nusa Jaya    BW    A5    28    978-602-8321-74-7    700    16.500
65    KERBAU TEMAN SETIA PETANI    Setia Budi Nengsih    Indobook Citra Media    FC    A5    25    978-979-058-070-1    354    16.000
66    MANFAAT TANAMAN OBAT    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-650-6    850    17.500
67    MANGROVE SEBAGAI BENDUNGAN ALAM SERI - 1    Ir.Suhendi    Indobook Citra Media    FC    A5    27    978-979-057-249-2-JIL LENGKAP    400    18.000
68    MENGENAL BEBATUAN    Fatimah , S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    27    978-979-057-249-3-JIL LENGKAP    27    18.000
69    MENGENAL DUNIA FLORA    Fatimah , S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    27    978-979-057-249-4-JIL LENGKAP    1.220    19.000
70    MENGENAL PANCA INDRAMU    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-561-5    980    16.000
71    MENJELAJAH RUANG ANGKASA    Fatimah , S.Sos    Genta Nusa Jaya    BW    A5    45    978-602-8321-50-1    361    20.500
72    NEPHENTES SP SI KANTUNG CANTIK    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-659-49    840    17.500
73    PADI SERI - 2    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    FC    A5    32    978-979-057-294-2-JIL LENGKAP    590    18.500
74    PANDUAN SUKSES UNTUK OLIMPIADE IPA  SERI 1    Estieka Yasmin Hutauruk    Indobook Citra Media    FC    B5    26    978-979-057-711-4-JIL 1    910    19.500
75    PANDUAN SUKSES UNTUK OLIMPIADE IPA  SERI 2    Karim Santoso,S.Pd. Dkk    Indobook Citra Media    FC    B5    27    978-979-057-712-1-JIL 2    150    19.500
76    PERTANIAN SEHAT    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-259-1    450    17.500
77    PUTRI MALU    Umar Hadi, SE    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-689-6    1.270    17.500
78    RANTAI MAKANAN SERI 1    Endah Lismartini,S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-769-5-JIL 1    1.140    19.000
79    RANTAI MAKANAN SERI 2    Endah Lismartini,S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-770-1-JIL 1    905    19.000
80    RUANG ANGKASA SERI 1    Bangun    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8315-79-1    434    17.500
81    RUANG ANGKASA SERI 2    Bangun    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8315-79-1    105    17.500
82    SAINS ITU MUDAH    Satya Kusumah Nagara    Indobook Citra Media    BW    B5    34    978-979-058-851-7    218    18.500
83    SAINS ITU SEHARI-HARI    Satya Kusumah Nagara    Indobook Citra Media    FC    B5    26    978-979-057-852-4    70    18.000
84    SAPI    Bangun    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8315-79-3    430    17.000
85    SAVE TERUMBU KARANG    Dian Laila Sari, S.S    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-639-1    100    17.500
86    SAYANGI PANCA INDERAMU    Sri Handayani    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-702-2    335    18.500
87    SIRKULASI AIR    Subagyo    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-681-0    1.387    18.000
88    SUMBER-SUMBER MINERAL    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    BW    A5    40    978-979-057-314-7    85    19.500
89    TANAMAN    Ir.Suhendi    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-602-8240-18-7    1.720    17.500
90    TSUNAMI    Ir.Suhendi    Indobook Citra Media    FC    A5    33    978-602-8240-18-5    434    19.000
5    ILMU PENGETAHUAN SOSIAL / IPS                               
1    7 KEAJAIBAN DUNIA SERI 1 EDISI KEAJAIBAN ALAM    Nur Al Faqir    Indobook Citra Media    FC    B5    31    978-979-057-526-4-JIL 3    660    23.000
2    ALAT-ALAT TRANSPORTASI SERI 1    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-421-2-JIL 1    90    17.500
3    ALAT-ALAT TRANSPORTASI SERI 2    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-422-9-JIL 2    962    17.500
4    ATLAS TEMATIK INDONESIA 33 PROVINSI    Tim Indobook    Indobook Citra Media    FC    A4    224    978-979-057-797-8    28    123.000
5    INDONESIA SERI -1    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-197-6-JIL 1    700    18.000
6    INDONESIA SERI -2    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-198-3-JIL 2    220    18.000
7    INDONESIA SERI -3    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-199-0-JIL 3    500    18.000
8    INDONESIA SERI -4    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-200-3-JIL 4    847    18.000
9    INDONESIA SERI -5    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-196-9-JIL LENGKAP    835    17.000
10    INDONESIA SERI -6    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-196-9-JIL LENGKAP    645    17.000
11    INDONESIA SERI -7    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-203-7-JIL 7    935    18.500
12    INDONESIA SERI -8    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-204-1-JIL 8    1.330    18.500
13    INDONESIA SERI -9    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-204-1-JIL 9    850    18.500
14    IPS 1    Daryanto, S.Pd    Indobook Citra Media    BW    B5    32    978-979-057-445-8-JIL LENGKAP    190    19.500
15    IPS 2    Abdul Hakim, S.Kom    Indobook Citra Media    BW    B5    31    978-979-057-445-8-JIL LENGKAP    956    19.000
16    IPS 3    Tri Mulyani dan Rusmiyati    Indobook Citra Media    FC    B5    31    978-979-057-448-9    660    19.000
17    IPS 4    Ir. Suhendi    Indobook Citra Media    FC    B5        978-979-057-451-5    410    19.000
18    IPS 5    Heni Lestari dan Karim Santoso    Indobook Citra Media    FC    B5    31    978-979-057-450-2    670    19.000
19    KEMAKMURAN INDONESIA 1    Ir. Suhendi    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-451-3    700    17.000
20    MERAWAT TANAMAN HIAS    Muatia Wati, A.Ma    Genta Nusa Jaya    BW    A5    27    978-979-057-764-9    19    17.000
21    NEGARA-NEGARA ANGGOTA PBB SERI - 1    Tim Indobook, Iin Asikin, S.Pd    Indobook Citra Media    FC    B5    36    978-979-057-015-3-JIL LENGKAP    561    24.500
22    NEGARA-NEGARA ANGGOTA PBB SERI - 2    Tim Indobook, Iin Asikin, S.Pd    Indobook Citra Media    FC    B5    38    978-979-057-017-7-JIL 2    878    24.500
23    NEGARA-NEGARA DENGAN SUMBER DAYA ALAM TERKAYA    Marliana    Indobook Citra Media    FC    A5    27    978-979-057-310-0    430    19.500
24    PAHLAWANKU SERI - 2    Muatia Wati, A.Ma    Genta Nusa Jaya    BW    A5    27    978-979-057-764-8    440    17.500
25    REFERENSI PROVINSI BALI SERI - 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-191-4-JIL LENGKAP    764    17.500
26    REFERENSI PROVINSI BALI SERI - 2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-191-4-JIL LENGKAP    460    17.500
27    REFERENSI PROVINSI BALI SERI -3    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-191-4    80    19.000
28    REFERENSI PROVINSI BANGKA BELITUNG SERI - 1    Siti Dahlia    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-074-7-JIL LENGKAP    400    17.500
29    REFERENSI PROVINSI BANGKA BELITUNG SERI- 3    Siti Dahlia    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-074-7-JIL LENGKAP    400    17.500
30    REFERENSI PROVINSI BANTEN SERI 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-140-2-JIL 1    1.250    19.000
31    REFERENSI PROVINSI BANTEN SERI 2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    32    978-979-057-141-9-JIL 2    250    19.000
32    REFERENSI PROVINSI DI YOGYAKARTA 5    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    32    978-979-057-141-9-JIL 3    720    19.000
33    REFERENSI PROVINSI DKI SERI -1     Helmi Yuliana, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-146-4-JIL LENGKAP    960    18.000
34    REFERENSI PROVINSI DKI SERI 2    Helmi Yuliana, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-148-8-JIL 2    583    19.000
35    REFERENSI PROVINSI GORONTALO SERI - 1    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-071-6-JIL 1    250    19.000
36    REFERENSI PROVINSI GORONTALO SERI - 2    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-070-9-JIL LENGKAP    90    17.500
37    REFERENSI PROVINSI GORONTALO SERI - 3    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-073-0-JIL 3    300    19.000
38    REFERENSI PROVINSI JABAR SERI - 3    Helmi Yuliana, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-157-0-JIL 3    430    19.000
39    REFERENSI PROVINSI JABAR SERI - 5    Helmi Yuliana, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-154-9-JIL LENGKAP    190    17.500
40    REFERENSI PROVINSI JABAR SERI - 6    Helmi Yuliana, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-154-9-JIL LENGKAP    798    17.500
41    REFERENSI PROVINSI JABAR SERI -4    Helmi Yuliana, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-154-9-JIL LENGKAP    866    17.500
42    REFERENSI PROVINSI JATENG SERI - 3    Helmi Yuliana, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-153-2-JIL 3    570    19.000
43    REFERENSI PROVINSI JATENG SERI - 1    Helmi Yuliana, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-153-2-JIL 1    260    19.000
44    REFERENSI PROVINSI JATENG SERI - 2    Helmi Yuliana, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-153-2-JIL 2    550    19.000
45    REFERENSI PROVINSI JATIM SERI - 2    Helmi Yuliana, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-663-1-JIL 3    100    19.000
46    REFERENSI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SERI - 2    Helmi Yuliana, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-663-1-JIL 4    955    19.000
47    REFERENSI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SERI - 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    20    978-979-057-116-7-JIL 1    563    19.000
48    REFERENSI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SERI - 2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    20    978-979-057-057-115-0-JIL LENGKAP    1.253    16.000
49    REFERENSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERI - 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-112-09-JIL LENGKAP    920    17.500
50    REFERENSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERI - 2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-114-3-JIL 2    2.412    19.000
51    REFERENSI PROVINSI LAMPUNG SERI - 1    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-066-2-JIL 1    1.014    19.000
52    REFERENSI PROVINSI LAMPUNG SERI - 2    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-066-2-JIL 2    254    19.000
53    REFERENSI PROVINSI MALUKU    Endah Lismartini,S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-188-4-JIL LENGKAP    656    17.000
54    REFERENSI PROVINSI NAD SERI 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-096-2    290    19.000
55    REFERENSI PROVINSI NAD SERI 2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-096-2    279    19.000
56    REFERENSI PROVINSI NTB SERI - 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-136-5-JIL LENGKAP    4.880    17.500
57    REFERENSI PROVINSI NTB SERI - 2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-136-5-JIL LENGKAP    1.085    17.500
58    REFERENSI PROVINSI NTT SERI - 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-133-4-JIL LENGKAP    274    17.500
59    REFERENSI PROVINSI PAPUA    Endah Lismartini,S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-190-7-JIL LENGKAP    2.066    17.500
60    REFERENSI PROVINSI PAPUA BARAT    Endah Lismartini,S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-195-2    1.033    19.000
61    REFERENSI PROVINSI RIAU SERI 1    Endah Lismartini,S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-083-9-JIL 1    260    19.000
62    REFERENSI PROVINSI RIAU SERI 2    Endah Lismartini,S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-083-9-JIL 2    270    19.000
63    REFERENSI PROVINSI SULAWESI BARAT SERI - 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-136-5-JIL LENGKAP    789    17.500
64    REFERENSI PROVINSI SULAWESI BARAT SERI - 2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    B5    20    978-974-057-130-3-JIL LENGKAP    679    19.000
65    REFERENSI PROVINSI SULAWESI SELATAN SERI 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-079-2-JIL 1    380    18.500
66    REFERENSI PROVINSI SULAWESI SELATAN SERI 2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-974-057-078-5-JIL LENGKAP    1.395    17.000
67    REFERENSI PROVINSI SULAWESI SELATAN SERI 3    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-078-95-JIL LENGKAP    320    17.500
68    REFERENSI PROVINSI SULAWESI TENGAH SERI - 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-128-0-JIL 1    400    19.000
69    REFERENSI PROVINSI SULAWESI TENGGARA SERI - 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-974-057-127-3-JIL LENGKAP    1.060    17.500
70    REFERENSI PROVINSI SULAWESI TENGGARA SERI - 2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-974-057-127-3-JIL LENGKAP    350    17.500
71    REFERENSI PROVINSI SULAWESI UTARA SERI 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-123-5-JIL 1    550    19.000
72    REFERENSI PROVINSI SULAWESI UTARA SERI 2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-123-5-JIL 2    520    19.000
73    REFERENSI PROVINSI SUMATERA BARAT SERI - 2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    36    978-979-057-104-4-JIL 2    645    19.000
74    REFERENSI PROVINSI SUMATERA BARAT SERI - 1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    36    978-979-057-104-4-JIL 1    830    19.000
75    REFERENSI PROVINSI SUMATERA UTARA SERI -1    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-100-6-JIL 1    620    19.000
76    REFERENSI PROVINSI SUMATERA UTARA SERI -2    Fatimah, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-101-3-JIL 2    410    19.000
77    REMPAH-REMPAH NEGERIKU    Sri Handayani    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-206-5    1.384    19.000
78    RPUL    Jumawan Apriyanto    Indobook Citra Media    FC    A5    27    978-602-8240-29-1-JIL LENGKAP    456    19.000
79    SEJARAH TSUNAMI    Ir. Suhendi    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-602-8240-18-5-JIL LENGKAP    120    19.000
80    TOKOH-TOKOH BERPENGARUH DI DUNIA SERI 2    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    33    978-979-057-737-4-JIL LENGKAP    890    19.000
81    TOKOH-TOKOH NASIONAL    Mustiawati    Enno Media    FC    B5    32    978-979-057-737-3-JIL LENGKAP    540    20.000
82    TRANSPORTASI SERI - 1    Bangun    Indobook Citra Media    BW    A5    32    978-979-057-280-5-JIL 1    660    18.000
83    TRANSPORTASI SERI - 2    Bangun    Indobook Citra Media    BW    A5    31    978-979-057-281-2-JIL 2    680    18.000
84    UANG SERI 1    Dinda Kusuma Wardani ,A    Bahana Citra Raya    BW    A5    27    978-602-8314-45-9    1.565    17.000
6    PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN AKLHAK MULIA                               
1    ANAK-ANAK YANG DI PELIHARA NEGARA SERI 1    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    MH Publishing    FC    A5    32    978-602-8322-18-8    50    19.000
2    ANAK-ANAK YANG DI PELIHARA NEGARA SERI 2    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    MH Publishing    FC    A5    32    978-602-8322-18-8    280    19.000
3    BERBAGAI PERISTIWA TELADAN SERI 2    Purnami Isti Adi    Indobook Citra Media    BW    A5    25    978-979-057-085-6-JIL 2    83    16.500
4    BERBAGAI PERISTIWA TELADAN SERI 3    Fatimah AS, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    25    978-979-057-083-2    370    17.500
5    BERBAGAI PERISTIWA TELADAN SERI 4    Fatimah AS, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    25    978-979-057-083-2    630    17.500
6    BERBUAT BAIK KEPADA GURU SERI - 1    Ferry Kisihandi, SE    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-337-6-JIL 1    250    17.500
7    BERBUAT BAIK KEPADA GURU SERI - 3    Ferry Kisihandi, SE    Indobook Citra Media    FC    A5    27    978-979-057-336-9-JIL LENGKAP    1.570    17.500
8    BERBUAT BAIK KEPADA ORANG TUA SERI - 1    Ferry Kisihandi, SE    MH Publishing    BW    A5    32    978-602-8322-11-9-JIL 1    246    18.000
9    BERBUAT BAIK KEPADA ORANG TUA SERI - 2    Ferry Kisihandi, SE    MH Publishing    BW    A5    38    978-602-8322-12-6-JIL 2    998    18.500
10    BERBUAT BAIK KEPADA SAUDARA SERI 3    Rahmah Widhiasari, SP    MH Publishing    BW    A5    22    978-979-057-806-3    560    15.000
11    BERBUAT BAIK KEPADA TEMAN SERI - 1    Rahmah Widhiasari, SP    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-352-9    970    17.500
12    BERBUAT BAIK KEPADA TEMAN SERI - 2    Rahmah Widhiasari, SP    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-352-9    916    17.500
13    BERBUAT BAIK KEPADA TEMAN SERI - 3    Rahmah Widhiasari, SP    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-352-9    225    18.500
14    BERBUAT BAIK KEPADA TETANGGA SERI - 1    Ferry Kisihandi, SE    Indobook Citra Media    BW    A5    24    978-979-057-341-3-JIL 1    810    16.500
15    BERBUAT BAIK KEPADA TETANGGA SERI - 2    Ferry Kisihandi, SE    Indobook Citra Media    BW    A5    24    978-979-057-340-6    494    16.500
16    BERBUAT BAIK KEPADA TETANGGA SERI - 3    Ferry Kisihandi, SE    Indobook Citra Media    BW    A5    24    978-979-057-340-6    1.130    16.500
17    BERGAUL DENGAN ORANG YANG LEBIH TUA SERI  -1    Ferry Kisihandi, SE    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-345-1-JIL 1    552    17.500
18    BERGAUL DENGAN ORANG YANG LEBIH TUA SERI  -2    Ferry Kisihandi, SE    Indobook Citra Media    BW    A5    20    978-979-057-346-8    790    14.500
19    BERGAUL DENGAN ORANG YANG LEBIH TUA SERI  -3    Ferry Kisihandi, SE    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-347-5-JIL 3    2.112    17.500
20    SETIA PADA KEBENARAN    Ferry Kisihandi, SE    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-347-5-JIL 9    300    17.500
21    BOHONG SERI - 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    20    978-979-057-069-6-JIL 1    1.190    16.000
22    BOHONG SERI - 2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-068-9-JIL LENGKAP    1.380    18.500
23    BOHONG SERI - 3    Rezky Amira Sekaton    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-068-9    1.954    17.000
24    BUDI PEKERTI SERI KREATIFITAS    Estieka Yasmin Hutauruk    Genta Nusa Jaya    FC    A5    28    978-602-8321-95-2    500    18.500
25    BUDI PEKERTI SERI LOYALITAS    Estieka Yasmin Hutauruk    Genta Nusa Jaya    BW    A5    27    978-602-8321-94-5    360    17.000
26    BUDI PEKERTI SERI OPTIMISME    Estieka Yasmin Hutauruk    Genta Nusa Jaya    FC    A5    28    978-602-8321-93-8    800    19.000
27    BUDI PEKERTI SERI SALING MENGHORMATI    Estieka Yasmin Hutauruk    Genta Nusa Jaya    BW    A5    28    978-602-8321-96-9    460    17.500
28    BUDI PEKERTI SERI TABAH    Estieka Yasmin Hutauruk    Genta Nusa Jaya    FC    A5    28    978-602-8321-92-1    870    19.500
29    BUDI PEKERTI SERI TABAH    Estieka Yasmin Hutauruk    Genta Nusa Jaya    BW    A5    28    978-602-8321-92-1    1.100    17.000
30    CURANG SERI - 2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    16    978-979-057-077-1-JIL 2    327    14.000
30    CURANG SERI - 3    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    16    978-979-057-078-8-JIL 3    420    14.000
31    KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB SERI 1    Siti Dahlia    MH Publishing    BW    A5    27    978-602-8322-30-0-JIL LENGKAP    390    17.500
32    KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB SERI 2    Siti Dahlia    MH Publishing    BW    A5    32    978-602-8322-32-4    250    19.000
33    KENALI EMOSIMU SEBELUM BERTINDAK SERI 2    Siti Dahlia    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-090-0    420    19.000
34    MARAH    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-576-9    1.460    19.000
35    MENCURI SERI 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    16    978-979-057-065-8-JIL 1    1.090    14.500
36    MENCURI SERI 2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    16    978-979-057-066-5-JIL 2    680    14.500
37    MUSYAWARAH UNTUK MENANG SERI - 1    Satya Kusumah Negara    MH Publishing    FC    A5    28    978-602-8322-34-8-JIL 1    486    19.000
38    MUSYAWARAH UNTUK MENANG SERI - 2    Satya Kusumah Negara    MH Publishing    FC    A5    28    978-602-8322-33-1    460    19.000
39    PERSAHABATAN SERI - 1    Maulida Al Munawwaroh, S.Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-274-4-JIL 1    926    17.500
40    PERSAHABATAN SERI - 2    Maulida Al Munawwaroh, S.Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-275-1-JIL 2    1.460    17.500
41    PKN 1    Abdul Hakim, S.Kom    Dahlia    BW    A5    28    978-979-057-80-13    610    17.500
42    PKN 2    Drs.Rizalul Amin    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8315-08-1-JIL 2    1.620    17.500
43    PKN 3    Abdul Hakim, S.Kom    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8315-11-1-JIL 3    537    17.500
44    PKN 4    Abdul Hakim, S.Kom    Dahlia    FC    A5    52    978-602-8315-12-8-JIL 4    1.000    24.000
45    SALING MERHORMATI ANTAR PEMELUK AGAMA    Satya Kusumah Negara    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-577-6    1.337    17.500
46    TAK KENAL TETAP SAYANG (SILA KE 1) SERI 1    Arizma Bayu    MH Publishing    BW    A5    28    978-602-8322-41-6-JIL 2    1.520    17.500
47    TAK KENAL TETAP SAYANG (SILA KE 2) SERI 2    Arizma Bayu    MH Publishing    BW    A5    28    978-602-8322-39-2    721    17.500
7    SBK                               
1    ASAL-USUL NUGGET    Sri Handayani    Genta Nusa Jaya    BW    A5    16    978-602-8321-83-9    250    15.000
2    AYAM BANGKOK    Tim Indobook    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-318-5    477    18.500
3    AYO KITA BELAJAR BERTANAM PALAWIJA    Tatang MH    PT. Adfale Prima Cipta    BW    A5    52    978-979-057-319-4    71    18.000
4    AYO MENANAM BAYAM    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-318-5    90    17.500
5    AYO, MEMBUAT TELOR ASIN SERI - 2    Ariyanto, MB, S.Kom    Dahlia    FC    A5    28    978-979-058-009-1-JIL LENGKAP    395    19.000
6    BAJU    Tim Indobook, Ikhwan Nur Rifai    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-209-6    70    17.500
7    BANGUNAN RUMAH SEHAT SERI - 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    33    978-979-057-289-8-JIL 1    756    19.500
8    BAYI TABUNG SI SAPI 3    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-752-7-JIL 3    80    16.500
9    BAYI TABUNG TERNAK SERI - 1    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-614-8-JIL 2    1.460    17.500
10    BAYI TABUNG TERNAK SERI - 2    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-614-8-JIL 2    1.260    17.500
11    BELAJAR DARI SEJENGKAL TANAH SERI - 1    Ir.Suhendi    Indobook Citra Media    FC    B5    25    978-979-057-457-1-JIL 1    700    16.000
12    BERBISNIS BARANG BEKAS YUK ! SERI - 1    Aryanto MB,S.Kom    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-014-5-JIL 1    589    17.500
13    BERBISNIS BARANG BEKAS YUK ! SERI - 2    Aryanto MB,S.Kom    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-015-2-JIL 2    709    17.500
14    BERBISNIS BARANG BEKAS YUK ! SERI - 3    Aryanto MB,S.Kom    Dahlia    BW    A5    26    978-979-057-013-8    275    17.500
15    BERCOCOK TANAM PADI    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-662-9    535    17.500
16    BERCOCOK TANAM UBI KAYU    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-663-5    450    17.500
17    BERKREASI DENGAN COKELAT    Sherry Dahlia, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-602-8420-27-7    1.460    17.000
18    BERMAIN DENGAN SERANGGA SERI - 3    Endah Lismartini, S.Sos dan Musliawati Amg    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-766-4-JIL 3    235    19.500
19    BERTANAM KELAPA YUK! SERI - 1    Elisah    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-606-3-JIL 1    1.470    18.500
20    BERTANAM KELAPA YUK! SERI - 2    Elisah    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-607-0-JIL 2    2.190    17.500
21    BERTERNAK ITIK    Subagyo    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-692-6    910    17.000
22    BETERNAK BELUT YUK SERI 1    Aryanto, MB    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-058-019-0-JIL 1    440    17.500
23    BETERNAK BELUT YUK SERI 2    Aryanto, MB    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-058-018-3-JIL LENGKAP    1.580    18.500
24    BETERNAK ULAT SUTRA    Akbar Maulana    Dahlia    BW    A5    36    978-602-8315-13-5-JIL LENGKAP    346    19.000
25    BISNIS RESTAURAN YUUUK !!! SERI - 1    Kak Ari    Dahlia    BW    A5    24    978-979-058-055-8-JIL 1    725    15.000
26    BISNIS RESTAURAN YUUUK !!! SERI - 2    Kak Ari    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-056-5-JIL 2    790    17.500
27    BISNIS RESTAURAN YUUUK !!! SERI - 3    Kak Ari    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-057-2-JIL 3    895    17.500
28    BUDAYA SUKU JAWA    Satya Kusumah Negara    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-208-9    630    17.500
29    BUDIDAYA BURUNG DARA    Satya Kusumah Negara    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-208-10    540    17.500
30    BUDIDAYA IKAN LELE    FariEs    Indobook Citra Media    BW    A5    25    978-979-057-673-5    490    15.000
31    BUDIDAYA IKAN MAS    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-213-3    500    17.500
32    BUDIDAYA IKAN MAS SERI 2    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-632-1    1.090    17.500
33    BUDIDAYA IKAN MAS SERI 3    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-216-4-JIL 3    520    17.500
34    BUDIDAYA PAKAN IKAN SERI - 1    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    FC    A5    22    978-979-057-413-7    1.700    18.000
35    BUDIDAYA PAKAN IKAN SERI - 2    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    21    978-979-057-415-1-JIL 2    513    16.000
36    BUDIDAYA PAKAN IKAN SERI - 3    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    22    978-979-057-416-8-JIL 3    388    16.000
37    BUDIDAYA UDANG SERI - 1    Estieka Yasmin Hutauruk    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-218-8-JIL 1    890    17.500
38    BUDIDAYA UDANG SERI - 2    Estieka Yasmin Hutauruk    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-219-5-JIL 2    1.370    19.000
39    BUNGA PENGHIAS HALAMAN    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-415-1-JIL 5    660    17.500
40    CARA JITU MERAWAT BONSAI    Leolatui Kadar Agusta    Dahlia    FC    A5    28    978-979-050-3    450    19.000
41    CARA LAIN BERTANAM KANGKUNG SERI 1    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    FC    A5    27    978-979-057-618-8-JIL LENGKAP    1.680    18.500
42    CARA PRAKTIS BERTANAM MELON SERI  - 1    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    FC    A5    27    978-979-057-621-6-JIL LENGKAP    1.830    18.500
43    CARA PRAKTIS MENETESKAN TELUR AYAM    Satya Kusumah Nagara    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-670-4    900    17.500
44    DESAKU ADALAH SEKOLAHKU    Emy Farida    Indobook Citra Media    BW    A5    40    978-979-057-053-5    300    20.000
45    ES KRIM LEZAT BUATANKU    Sri Handayani    Indobook Citra Media    FC    A5    27    978-979-057-698-8    1.070    18.500
46    INDAHNYA AKUARIUM KU SERI 1    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-836-5    955    17.500
47    INDAHNYA AKUARIUM KU SERI 2    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-836-5    374    17.500
48    INDAHNYA AKUARIUM KU SERI 3    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    BW    B5    26    978-979-057-753-4    450    17.000
49    ISTANA RAYAP    Hismy Fallian, SH    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-633-9    2.414    18.500
50    JIWA-JIWA MANDIRI    Drs.Erwan Juara S, M.M    CV Habsa Jaya    FC    A5    106    979-3637-38-2    28    88.500
51    JUALAN BURGER YUK!!! SERI - 2    Ariyanto, MB, S.Kom    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-027-5-JIL LENGKAP    400    17.500
52    JUALAN BURGER YUUK!! SERI - 1    Ariyanto, MB, S.Kom    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-027-5    740    17.500
53    KAIN PERCA    Emy Farida    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-053-7    640    17.500
54    KAKTUSKU INDAH SEKALI SERI 1    Umar Hadi    Dahlia    FC    A5    26    978-602-8315-76-0    375    18.500
55    KAKTUSKU INDAH SEKALI SERI 2    Umar Hadi, SE    Dahlia    FC    A5    26    978-602-8315-76-0-JIL LENGKAP    1.660    18.500
56    KANTONG SEMAR    Umar Hadi, SE    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-685-8    1.625    18.500
57    KEDELAI    Kurniati    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-706-0    853    18.500
58    KENAL DEKAT SAMA SI JAMBU BIJI YUK!    Akbar Maulana    Dahlia    BW    A5    26    978-979-058-006-0    507    16.000
59    KERENNYA ANGGREK KU    Elisa    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-366-6    858    19.500
60    KERTAS BEKAS DISULAP MENJADI BUKU CATATAN CANTIK    Nadia Hutami Putri A    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-642-1-JIL LENGKAP    1.900    17.500
61    KETERAMPILAN     Estieka Yasmin Hutauruk    Genta Nusa Jaya    BW    A5    32    978-602-8321-51-8    825    18.500
62    KETERAMPILAN ANYAMAN    Subagyo    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-676-6    290    19.000
63    KETERAMPILAN UMUM MEMBATIK    Estieka Yasmin Hutauruk    Genta Nusa Jaya    FC    A5    32    978-602-8321-71-6    215    20.500
64    KETERAMPILAN UMUM MENJAHIT    Estieka Yasmin Hutauruk    Indobook Citra Media    BW    A5    32    978-602-8321-72-3    550    19.000
65    KHASIAT SAMBUNG NYAWA SERI - 1    Nurul fithrati, S.Sos    Bahana Citra Raya    FC    A5    26    978-602-8314-20-6-JIL 1    1.440    18.000
66    KHASIAT SAMBUNG NYAWA SERI - 2    Nurul fithrati, S.Sos    Bahana Citra Raya    FC    A5    27    978-602-8314-19-0-JIL LENGKAP    1.224    18.000
67    KOMPOS    Subagyo    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-678-0    763    18.000
68    KREASI DARI KULIT JAGUNG    Estieka Yasmin Hutauruk    Dahlia    FC    A5    15    978-979-058-046-6    1.270    17.000
69    KREASI FLANEL    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-412-0    1.460    19.000
70    KRIUK-KRIUK KRUPUK    Rangga A. Kedaton    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-058-046-8    230    17.500
71    LEZATNYA SAUS BUATANKU    Sri Handayani    Indobook Citra Media    FC    A5    25    978-979-057-699-05    400    18.000
72    LIDAH BUAYA DAN KEGUNAANNYA SERI 1    Rafi Sapuri El Maghribi    Bahana Citra Raya    BW    A5    28    978-979-057-697-1    1.176    17.500
73    LIDAH BUAYA DAN KEGUNAANNYA SERI 2    Rafi Sapuri El Maghribi    Bahana Citra Raya    FC    A5    32    978-979-057-697-1    470    20.500
74    MEMANFAATKAN SISA-SISA KAIN PERCA    Sri Handayani    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-074-0    700    17.500
75    MEMBANGUN SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN DALAM BERKOPERASI    Drs.Supandi Halim M.M    Indobook Citra Media    BW    A5    64    978-979-057-666-7    481    21.000
76    MEMBUAT GAS , YUK! SERI - 1    Elisah    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-600-1-JIL LENGKAP    860    19.500
77    MEMBUAT GAS , YUK! SERI - 2    Elisah    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-602-5-JIL LENGKAP    250    19.500
78    MEMBUAT KOMPOS    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-643-8    670    17.500
79    MEMBUAT MAKANAN HEWAN SERI 2    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-979-057-437-3    91    20.500
80    MEMBUAT RUMAH SERI 2    Ir.Cundoko    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-012-1    103    17.500
81    MEMBUAT TAMAN    Ir.Cundoko    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-012-2    550    17.500
82    MEMELIHARA IKAN CUPANG YUK! SERI 2    Ir.Cundoko    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-012-3    960    17.500
83    MEMELIHARA IKAN LAUT YUK!!! SERI 1    Ariyanto, MB, S.Kom dan Shelie Keisha Aegisshi, A.Md    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-025-1    1.348    17.500
84    MEMELIHARA IKAN LAUT YUK!!! SERI 2    Ariyanto, MB, S.Kom    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-026-8-JIL 2    500    17.500
85    MEMELIHARA KUCING    Siti Dahlia    Dahlia    BW    A5    36    978-979-058-017-6    1.711    20.000
86    MEMELIHARA MERPATI    Satya Kusumah Negara    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-656-8    3.490    19.000
87    MENANAM BUAH DALAM POT    Sri Handayani    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-700-8-JIL LENGKAP    1.620    17.000
88    MENANAM SAWI 1    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-624-7    750    17.000
89    MENANAM SAWI 2    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-623-8    350    17.000
90    MENGENAL DAN BELAJAR BERTANAM CABAI    Ir.Setia Budinngsih    Dahlia    bw    A5    28    978-979-058-069-5    1.374    17.500
91    MENGENAL DAN BERCOCOK TANAM UBI KAYU    Ir.Setia Budinngsih    Dahlia    BW    A5    26    978-979-058-071-8    927    17.000
92    MENGENAL MESIN-MESIN DIDAPUR IBU    Sri Handayani    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-056-021-3    1.073    17.000
93    MENGENAL NATA DE COCO     Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-652-0    2.135    17.000
94    MENGENAL SI ROTI SUMBU    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-653-7    1.620    17.000
95    MENGENAL TANAMAN ANTHURIUM    Umar Hadi, SE    Indobook Citra Media    BW    A5    25    978-979-057-682-7    1.750    17.000
96    MENGENAL TOGA LEBIH DEKAT    Umar Hadi, SE    Indobook Citra Media    BW    A5    25    978-979-057-682-9    40    17.000
97    MENGENAL TUMBUH-TUMBUHAN BERKHASIAT (OBAT)    Bung Adriansyah    CV Amelia Jakarta    BW    A5    44    978-604-8844-62-61-JIL LENGKAP    10    20.000
98    MENYULAM    Inayah Kusumah Wardani    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-325-3    1.218    19.000
99    NIS MANIS SI JAGUNG MANIS SERI - 1    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-616-2-JIL 1    1.538    17.500
100    NIS MANIS SI JAGUNG MANIS SERI - 2    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-617-9-JIL 2    1.405    17.000
101    OBAT-OBATAN TRADISIONAL SERI - 1    Nurul fithrati, S.Sos    Bahana Citra Raya    BW    A5    24    978-602-8314-32-9-JIL 2    1.430    16.000
102    OBAT-OBATAN TRADISIONAL SERI - 2    Nurul fithrati, S.Sos    Bahana Citra Raya    FC    A5    28    978-602-8314-31-2-JIL LENGKAP    2.060    19.000
103    PEDASNYA MERICA SERI 1    Mustiawati    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-707-7    381    17.000
104    PEDASNYA MERICA SERI 2    Mustiawati    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-709-1-JIL 2    2.080    17.500
105    PENYELAMAT BUMI SERI-1    Ir.Septriana    Dahlia    BW    A5    34    978-979-058-094-7-JIL 1    96    19.500
106    PENYELAMAT BUMI SERI-3    Nur Alfaqir    Dahlia    BW    A5    36    978-979-058-096-1-JIL 3    90    19.500
107    PENYELAMAT BUMI SERI-4    Nur Alfaqir    Dahlia    BW    A5    40    978-979-058-097-8-JIL 4    410    19.500
108    PERTANIAN SEHAT    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-259-1    657    20.000
109    PETERNAKAN KELINCIKU    Cucu Komara    CV Wahana IPTEK Bandung    FC    A5    122    602-8134-19-6    28    55.000
110    PRESTASI KELOMPOK SABUN CUCI    Pristarini    CV Habsa Jaya    FC    A5    104    979-5637-84-6    28    43.000
111    RAHASIA    Purwamto    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-575-2    840    17.500
112    RAHASIA BUAH BELIMBING    Zaenal Arifin, A.Md    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-704-6    970    18.000
113    RAHASIA BULAN MERAH    Emy Farida    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-299-7    782    17.500
114    RESEP KUDAPAN SEHAT SERI - 1    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-211-9-JIL 1    721    17.500
115    RESEP KUDAPAN SEHAT SERI - 2    Nurul fithrati, S.Sos    Bahana Citra Raya    BW    A5    26    978-602-8314-13-9    960    17.000
116    RESEP MASAKAN SEHAT SERI - 1    Nurul fithrati, S.Sos    Bahana Citra Raya    FC    A5    26    978-602-8314-13-8    659    18.500
117    RESEP MASAKAN SEHAT SERI - 2    Nurul fithrati, S.Sos    Bahana Citra Raya    FC    A5    24    978-602-8314-13-8-JIL LENGKAP    375    17.000
118    RODA SERI - 1    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    BW    A5    23    978-979-057-268-3-JIL 1    35    15.000
119    SAMPAH DAUN SERI - 1    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Bahana Citra Raya    FC    A5    26    978-602-8314-52-7-JIL 1    1.262    18.000
120    SAMPAH DAUN SERI - 2    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Bahana Citra Raya    FC    A5    26    978-602-8314-53-4-JIL 2    414    18.000
121    SAMPAH PLASTIK    Ir.Suhendi    Bahana Citra Raya    FC    A5    28    978-602-8314-54-1    785    19.000
122    SEGARNYA JERUK SIAM    Dian Laila Sari, S.S    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-640-7    3.140    17.500
123    SEPI    Dinda Kusuma Wardani ,A    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-602-8240-94-9    409    17.500
124    TAMPIL CANTIK DENGAN BUATAN SENDIRI    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-654-4    1.470    17.500
125    TANAMAN OBAT TRADISIONAL NUSANTARA SERI - 1    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    24    978-602-8314-29-9-JIL 1    1.130    16.500
126    TANAMAN OBAT TRADISIONAL NUSANTARA SERI - 2    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    24    978-602-8314-30-5-JIL 2    820    16.500
127    TEK OTEK OTEK SUARA ITIKKU    Elisah    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-604-9    2.360    17.000
128    TEKNIK PENYARINGAN AIR SECARA SEDERHANA    Cucu Komara    CV Wahana IPTEK Bandung    FC    A5    100    602-8134-16-3    24    45.000
129    YOGHURT    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-644-5    1.128    17.500
130    YUK JADI DOKTERNYA TANAMAN MAMA 1    Etin Kurniatin    Indobook Citra Media    FC    B5    30    978-979-057-439-7    500    23.500
131    YUK JADI DOKTERNYA TANAMAN MAMA 2    Etin Kurniatin    Indobook Citra Media    FC    B5    30    978-979-057-438-0    480    23.500
132    LISTRIK BERJUTA MANFAAT    Etin Kurniatin    Indobook Citra Media    FC    B5    30    978-979-057-438-1    445    23.500
8    MUATAN LOKAL                               
1    ALAT MUSIK PETIK SERI 1    Bangun    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-537-0    400    17.500
2    ANAK BANGKA BELITUNG SERI 2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    B5    28    978-979-057-474-8-JIL 2    590    18.500
3    ANAK BANGKA BELITUNG SERI 3    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    B5    25    978-979-057-413    321    17.000
4    ANAK BANGKA BELITUNG SERI 4    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    B5    18    978-979-057-476-2-JIL 4    550    16.500
5    ANAK BANTEN SERI 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    B5    28    978-979-057-477-9    1.050    18.500
6    ANAK BANTEN SERI 2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    B5    28    978-979-057-474-8-JIL 2    590    18.500
7    ANAK BANTEN SERI 3    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-477-9    340    18.000
8    ANAK BENGKULU SERI 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-465-6    700    17.500
9    ANAK BENGKULU SERI 2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-465-6    750    17.500
10    ANAK BENGKULU SERI 3    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-465-6    820    17.500
11    ANAK JAKARTA SERI - 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-465-6    580    17.500
12    ANAK LAMALERA - NTT SERI 1    Ir. Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-484-7    880    17.500
13    ANAK LAMALERA - NTT SERI 2    Ir. Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-484-7-JIL LENGKAP    347    19.000
14    ANAK MANADO SERI 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-488-5-JIL 1    920    17.500
15    ANAK MANADO SERI 2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-489-2-JIL 2    870    17.500
16    ANAK MANADO SERI 3    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-487-8    500    17.500
17    ANAK NIAS SERI 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-491-5    640    19.000
18    ANAK NIAS SERI 2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-478-3    400    19.000
19    ANAK NIAS SERI 3    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-491-5    440    19.000
20    ANAK PALEMBANG SERI 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    25    978-979-057-495-3    200    17.000
21    ANAK PALEMBANG SERI 2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    25    978-979-057-497-7-JIL 2    400    17.000
22    ANAK PALEMBANG SERI 3    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-498-4-JIL 3    2.700    17.000
23    ANAK TIDORE SERI 2    Ir,Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    16    978-979-057-499-1    430    17.000
24    ANAK TIDORE SERI 3    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    13    978-979-057-499-1    300    15.000
25    ANAK TORAJA SERI 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    16    978-979-057-505-9-JIL 2    400    15.500
26    ANGKLUNG BUHUNG , ANKLUNG TUA DARI  BANTEN SERI 1    Ir.Septriana    Dahlia    BW    A5    27    978-602-8135-63-0-JIL 1    210    17.000
27    ARAMBA, DOLI-DOLI, DRURI DANA, FARITIA, GARANTUNG GONRANG & HAPETAN, ALAT MUSIK TRADISIONAL DARI PROVINSI SUMATERA UTARA    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-556-1    56    17.000
28    AYAM KAMPUNG AYAM ASLI NUSANTARA SERI 1    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    BW    A5    35    978-979-057-610-0-JIL 1    451    19.000
29    AYAM KAMPUNG AYAM ASLI NUSANTARA SERI 2    Dr.Ir.Hamim, M.Si    Indobook Citra Media    BW    A5    36    978-979-057-611-7-JIL 2    580    19.000
30    BATANG TANGKOK, MUSIK ETNIS DARI  NUSA TENGGARA BARAT SERI 1    Ir.Septriana    Dahlia    BW    A5    32    978-602-8135-66-1-JIL 1    1.920    18.500
31    BATANG TANGKOK, MUSIK ETNIS DARI  NUSA TENGGARA BARAT SERI 2    Ir.Septriana    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8135-67-8-JIL 2    2.096    17.500
32    BUDAYA BETAWI SERI 1    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    32    978-979-057-265-2-JIL 1    2.642    19.000
33    BUDAYA BETAWI SERI 2    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    FC    A5    32    978-979-057-264-5     1.322    20.500
34    BUDAYA SUKU JAWA     Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    32    978-979-057-265-2-JIL 3    400    19.500
35    CALUNG, HARMONI SERASI DARI SUNDA SERI 3    Ir.Septriana    Dahlia    BW    A5    28    978-062-8315-71-5-JIL 3    600    18.000
36    GAMBANG KROMONG SI GAMBANG DARI BETAWI SERI - 2    Ir.Septriana    Dahlia    FC    A5    26    978-062-8315-04-3-JIL LENGKAP    691    17.000
37    GAMBANG KROMONG SI GAMBANG DARI BETAWI SERI - 3    Ir.Septriana    Dahlia    BW    A5    28    978-979-057-540-0    450    18.000
38    GAMBUS DI INDONESIA    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    27    978-979-057-541-1    780    18.500
39    GENGGONG, HARMONI KODOK MERDU DARI BALI    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-543-1    79    17.500
40    KAKULA, HENTAKAN DINAMIS DARI  SULAWESI TENGAH    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-544-8    669    17.500
41    KOLINTANG, PESONA SULAWESI UTARA    Ir. Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    24    978-979-057-545-5    87    16.000
42    MAKANAN KHAS JAWA TIMUR    Ir.Cundoko    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-072-5    1.550    18.000
43    PROVINSI SULAWESI SELATAN / SULSEL ALAT MUSIK TRADISIONAL : ALOSU,  ANAK BECING, BASI-BASI, POPONDI,  KESO-KESO, LEMBANG SERI 1    Ir. Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    19    978-979-057-552-3-JIL LENGKAP    40    16.000
44    PROVINSI SULAWESI SELATAN / SULSEL ALAT MUSIK TRADISIONAL : ALOSU,  ANAK BECING, BASI-BASI, POPONDI,  KESO-KESO, LEMBANG SERI 2    Ir. Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-554-7-JIL 2    40    17.500
45    SALUANG DAN TALEMPONG  DARI  SUMATERA BARAT / SUMBAR     Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-555-4    1.162    16.500
46    SAMPEK, DAWAI MENAWAN DARI  KALIMANTAN TIMUR    Ir. Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-551-6    50    19.500
47    TAKTOK TRIENG, BAMBU MERDU DARI ACEH    Ir. Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-557-8-JIL LENGKAP    2.175    17.500
48    TIFA TOTOBUANG DAN UKULELE, NADA INDAH DARI MALUKU SERI 1    Ir. Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    27    978-979-057-506-6-JIL LENGKAP    60    17.500
49    ZONA MUSIK DI IRIAN JAYA / PAPUA SERI 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-510-3-JIL 1    550    17.500
50    ZONA MUSIK DI IRIAN JAYA / PAPUA SERI 2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-511-0-JIL 2    600    17.500
9    PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN                               
1    AKU INGIN SEHAT SERI - 1    Abuzah    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-000-8    970    17.500
2    30 RESEP MAKAN SEHAT     Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    34    978-979-057-645-2    610    19.000
3    ASAL-USUL NAPZA SERI - 1    Hismy Fallian, SH    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-234-8-JIL 1    500    17.000
4    ASAL-USUL NAPZA SERI - 2    Hismy Fallian, SH    Indobook Citra Media    FC    A5    25    978-979-057-232-4    910    18.500
5    ASAL-USUL NAPZA SERI - 3    Hismy Fallian, SH    Indobook Citra Media    BW    A5    34    978-979-057-232-4    1.120    19.500
6    BANGUN RUMAH SEHAT SERI - 1    Ir,Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    33    978-979-057-288-1    770    20.000
7    BERMAIN CATUR SERI 1    Umar Hadi, SE    Bahana Citra Raya    BW    A5    28    978-602-8314-46-6    76    17.500
8    BINARAGA SERI 1    Ir.Cundoko    Dahlia    FC    A5    28    978-602-8315-54-8    318    18.500
9    BULUTANGKIS    Umar Hadi, SE    Bahana Citra Raya    BW    A5    28    978-602-8314-44-2    150    18.000
10    CUCI TANGAN    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-220-1    91    18.500
11    GOL KEMENANGAN SERI 1    Ir.Septriana    Dahlia    BW    A5    36    978-979-057-089-3    190    19.500
12    GOL KEMENANGAN SERI 2    Ir.Septriana    Dahlia    BW    A5    36    978-979-057-089-3    110    19.500
13    GOL KEMENANGAN SERI 3    Ir.Septriana    Dahlia    BW    A5    36    978-979-057-089-3    190    19.500
14    JANGAN SALAH GUNAKAN NARKOBA SERI - 1    Hismy Fallian, SH    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-238-6-JIL 1    450    17.500
15    JANGAN SALAH GUNAKAN NARKOBA SERI - 2    Hismy Fallian, SH    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-237-9    560    17.500
16    KARATE SERI 1    Ir.Cundoko Aprilianto    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8315-52-4-JIL 1    975    17.500
17    KLUB ELIT SEPAK BOLA NASIONAL    Didi Purwadi    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-602-8240-96-3    1.840    17.500
18    MAKANAN BERGIZI    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-661-2    510    19.000
19    MALAS GOSOK GIGI? SIAP-SIAP SAKIT JANTUNG!    Ir.Septriana    Bahana Citra Raya    BW    A5    28    978-602-8314-37-4    852    17.500
20    MENCIPTAKAN LINGKUNGAN NYAMAN DAN SEHAT     Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-649-0    670    19.000
21    MENDAKI GUNUNG 1    Umar Hadi    Indobook Citra Media    BW    A5    26    978-979-057-687-2-JIL 1    150    17.000
22    MENDAKI GUNUNG 2    Umar Hadi    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-688-9-JIL 2    660    17.500
23    MENGENAL ALAT-ALAT LAB    Leolatui Kadar Agusta    Indobook Citra Media    FC    B5    26    978-979-057-850-0    200    18.000
24    MENJAGA KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH SERI 1    Abuzar    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-004-6-JIL 1    2.065    17.500
25    MENJAGA KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH SERI 2    Abuzar    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-005-3-JIL 2    1.675    17.500
26    NARKOBA GELAP EUY SERI - 2    Hismy Fallian, SH    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-240-1    364    19.000
27    NARKOBA NO WAY    Nur Rahma Wati, S.P    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-727-5    450    17.500
28    PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT    Abuzar    Dahlia    FC    A5    28    978-602-8315-98-2    1.410    19.500
29    RENANG    Ir. Cundoko Aprilianto    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8315-60-9    60    18.000
30    SEHAT DENGAN BINARAGA SERI 2    Ir. Cundoko Aprilianto    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8315-61-9    600    17.500
31    SELANCAR 2    Ir.Cundoko Aprilianto    Dahlia    BW    A5    36    978-602-8315-91-3-JIL 2    520    19.500
32    SELOKAN BERSIH LINGKUNGAN SEHAT SERI - 1    Abuzar    Dahlia    BW    A5    24    978-979-058-075-6-JIL 1    870    17.000
33    SELOKAN BERSIH LINGKUNGAN SEHAT SERI - 2    Abuzar    Dahlia    BW    A5    24    978-979-058-075-6-JIL 2    848    17.000
34    SILAT    Umar Hadi, SE    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-690-2    1.050    17.500
35    TEKNIK DASAR RENANG    Subagyo    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-677-3    1.635    19.000
36    TEKNIK RENANG    Subagyo    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8315-61-6    360    17.500
37    TENIS MEJA SERI 1    Ir.Cundoko Aprilianto    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-602-8315-49-4-JIL 1    600    17.500
38    TENIS MEJA SERI 2    Ir.Cundoko Aprilianto    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-602-8315-48-7    400    17.500
39    UDARA DAN KESEHATAN    Ir.Suhendi    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-675-9    1.015    17.500
40    YOGA    Umar Hadi, SE    Indobook Citra Media    BW    A5    24    978-979-057-691-9    372    16.000
10    BAHASA INGGRIS                               
1    ASYKAR LOVE LEVA SERI - 1    Ir.Septriana    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-099-2-JIL 1    432    17.500
2    COMUNICATION BOOK FOR STUDENT     Farhatun Qushwa, S.Pd    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-795-4    1.542    17.500
3    DIC THEMATIC - 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-7956-JIL 1    150    19.000
4    DIC THEMATIC - 2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-776-3-JIL 2    150    19.000
5    DIC THEMATIC - 3    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-774-9-JIL LENGKAP    1.807    17.500
6    DIC-ACTION WORDS SERI 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-905-7    1.860    17.500
7    DIC-ACTION WORDS SERI 2    Linda    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-905-7    400    19.000
8    DIC-ACTION WORDS SERI 3    Linda    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-908-8-JIL 3    1.370    19.000
9    HOW TO BE A GOOD STUDENT    Drs. Supandi Halim, M.M    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-668-1    390    18.500
10    MY CLASSROOM 1A    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    30    978-602-8240-33-8-JIL 1A    320    23.000
11    MY CLASSROOM 1B    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    31    978-602-8240-35-5-JIL 1B    1.145    23.000
12    MY CLASSROOM 2A    Pranawangsih Y    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-602-8240-35-2-JIL 2A    550    21.000
13    MY CLASSROOM 2B    Pranawangsih Y    Indobook Citra Media    FC    B5    24    978-602-8240-36-9-JIL 2B    150    18.500
14    MY CLASSROOM 3A    Pranawangsih Y    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-602-8240-37-6-JIL 3A    1.724    19.000
15    MY CLASSROOM 3B    Pranawangsih Y    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-602-8240-38-3-JIL 3B    630    19.000
16    MY CLASSROOM 4A    Pranawangsih Y    Indobook Citra Media    BW    A5    25    978-602-8240-32-1-JIL LENGKAP    1.020    15.500
17    MY CLASSROOM 4B    Pranawangsih Y    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-602-8240-40-6-JIL 4B    1.330    18.500
18    MY CLASSROOM 5A    Pranawangsih Y    Indobook Citra Media    FC    B5    25    978-979-057-830-2    785    19.000
19    MY CLASSROOM 6A    Pranawangsih Y    Indobook Citra Media    FC    B5    25    978-979-057-830-2    200    19.000
20    MY CLASSROOM 6B    Pranawangsih Y    Indobook Citra Media    FC    B5    25    978-979-057-830-2    500    19.000
21    MY FIRST SMOKE    Intan Tirani    Indobook Citra Media    BW    A5    36    978-602-8240-98-7    220    18.500
22    YOU ARE WHAT YOU EAT    Satya Kusumah Negara    Bahana Citra Raya    BW    A5    28    978-602-8314-43-5    190    17.500
23    YOU GHOT    Satya Kusumah Negara    Bahana Citra Raya    BW    A5    28    978-602-8314-4-4    530    17.500
11    TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI / TIK                               
1    CERDAS MENGOLAH DATA SERI 1    Entim Supriatin    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-321-5-JIL 1    1.162    18.000
2    CERDAS MENGOLAH DATA SERI 2    Entim Supriatin    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-322-2    1.320    18.000
3    MO ACCESS 1    Umar Hadi    Indobook Citra Media    FC    B5    24    978-979-057-594-3-JIL 1    406    19.000
4    MO ACCESS 2    Umar Hadi    Indobook Citra Media    FC    B5    26    978-979-057-595-0-JIL 2    40    20.000
5    MO OFFICE    Umar Hadi    Indobook Citra Media    FC    B5    26    978-979-057-595-0-JIL 3    260    20.000
6    MO POWERPOINT    Umar Hadi    Indobook Citra Media    FC    B5    26    978-979-057-595-0-JIL 4    70    20.000
7    MO WORD    Umar Hadi    Indobook Citra Media    FC    B5    26    978-979-057-595-0-JIL 5    14    20.000
8    MS EXCEL 1    Umar Hadi    Indobook Citra Media    FC    B5    26    978-979-057-588-2-JIL 1    549    20.000
9    PENGETAHUAN DASAR KOMPUTER SERI 1    Hijrah    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-523-3    725    17.500
10    PENGETAHUAN DASAR KOMPUTER SERI 2    Hijrah    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-525--7-JIL 2    302    17.500
11    PENGETAHUAN DASAR KOMPUTER SERI 3    Hijrah    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-526-4-JIL 3    71    17.500
12    PENGEMBANGAN DIRI                               
1    5 RAHASIA MERAIH KESUKSESAN HIDUP    Supandi Hallim, M.M    Indobook Citra Media    FC    A5    64    978-979-057-667-7    169    24.000
2    7 LANGKAH PRAKTIS MENJADI PENULIS PRODUKTIF SERI - 1    Ariyanto MB, S.Kom    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8135-73-9-JIL 1    600    17.500
3    AKU BISA PAKAI BAJU SENDIRI    Sri Handayani    Bahana Citra Raya    FC    A5    26    978-602-8314-94-7    390    19.000
4    CERDAS MEMAHAMI DIRI    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-648-3    1.058    19.000
5    DIRUMAH SENDIRIAN GA MASALAH    Laura Ariestyanti, P, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    32    978-602-8240-84-0    1.010    18.500
6    JADI DOKTER CILIK SERI 1    Kak Ari, Kak Ica    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-058-038-8    833    17.500
7    JADI DOKTER CILIK SERI 2    Kak Ari, Kak Ica    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-058-039-8    884    17.500
8    JADI DOKTERNYA IKAN 1    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    FC    B5    36    978-602-8240-67-3-JIL 1    150    24.500
9    JADI DOKTERNYA IKAN 2    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    FC    B5    36    978-602-8240-68-0-JIL 2    80    24.500
10    KENALI EMOSIMU SEBELUM BERTINDAK SERI 1    Siti Dahlia    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-090-0-JIL 1    722    19.500
11    KENALI EMOSIMU SEBELUM BERTINDAK SERI 2    Siti Dahlia    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-092-4-JIL 2    760    17.500
12    KISAH BILL GATES SUKSES MEMBANGUN BISNIS SERI - 1    Ariyanto, MB    Dahlia    BW    A5    28    978-979-058-051-0-JIL LENGKAP    320    17.500
13    KISAH BILL GATES SUKSES MEMBANGUN BISNIS SERI - 2    Ariyanto, MB    Dahlia    FC    A5    24    978-979-058-051-0-JIL LENGKAP    1.060    16.000
14    KISAH SUKA DAN DUKA PARA PENGUSAHA SUKSES SERI 1    Ariyanto MB, S.Kom    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-058-047-3    1.280    19.500
15    KISAH SUKA DAN DUKA PARA PENGUSAHA SUKSES SERI 2    Ariyanto MB, S.Kom    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-058-047-4    850    19.000
16    KREATIFITAS    Ariyanto MB, S.Kom    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-058-047-5    172    19.000
17    MELANGKAH MAJU DENGAN TERASI UDANG    Ariyanto MB, S.Kom    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-058-047-6    23    19.000
18    MELATIH KEMANDIRIAN SERI 1    Emy Farida    Indobook Citra Media    BW    A5    24    978-979-057-356-7-JIL 1    2.076    16.000
19    MELATIH KEMANDIRIAN SERI 2    Emy Farida    Indobook Citra Media    BW    A5    36    978-979-057-358-1-JIL 2    2.622    18.500
20    MEMAKNAI HIDUP    Drs.Supandi Halim    Indobook Citra Media    BW    A5    36    978-979-057-669-8    150    18.500
21    MEMBANGUN SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN DALAM BERKOPERASI    Drs.Supandi Halim, M.M    Indobook Citra Media    BW    A5    64    978-979-057-666-7    476    21.000
22    MENCARI CITA-CITA    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    34    978-602-8240-95-6    2.642    20.000
23    MENGINTIP RAHASIA SUKSES 11 PENGUSAHA BERMODAL TEKAD SERI - 1    Kak Ary    Dahlia    FC    A5    26    978-979-058-030-5    591    19.000
24    MENGINTIP RAHASIA SUKSES 11 PENGUSAHA BERMODAL TEKAD SERI - 2    Kak Ary    Dahlia    FC    A5    26    978-979-058-030-5    230    19.000
25    MENGINTIP RAHASIA SUKSES 11 PENGUSAHA BERMODAL TEKAD SERI - 3    Kak Ary    Dahlia    FC    A5    26    978-979-058-030-5    550    19.000
26    MENJADI ENTREPRENEUR CILIK SERI - 1    Kak Ary    Dahlia    BW    A5    20    978-979-058-040-4-JIL LENGKAP    210    14.500
27    MENJADI PRIDADI YANG MENARIK    Nurul fithrati, S.Sos    Genta Nusa Jaya    BW    A5    26    978-602-8321-69-3    635    17.500
28    MEWUJUDKAN CITA-CITA    Nurul fithrati, S.Sos    Genta Nusa Jaya    BW    A5    26    978-602-8321-68-6    500    17.500
29    MINDER, NO WAY SERI - 1    Laura Ariestyanti, P, S.Sos    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8315-57-9    630    17.500
30    MINDER, NO WAY SERI - 2    Laura Ariestyanti, P, S.Sos    Dahlia    BW    A5    28    978-602-8315-57-9-JIL LENGKAP    1.872    17.500
31    MOTIVASI WIRAUSAHA 2    Aryanto MB,S.Kom    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-058-045-9-JIL 2    1.096    17.500
32    MOTIVASI WIRAUSAHA SERI 2    Ariyanto, MB, S.Kom    Dahlia    FC    A5    27    978-979-058-043-5-JIL LENGKAP    180    18.500
33    MSG ENGGAKLAH!    Maulida Al Munawwaroh, S. Ag    Indobook Citra Media    BW    A5    25    978-602-8314-01-5    1.416    16.500
34    OPTIMISME    Estieka Yasmin Hutauruk, S.Sn    Genta Nusa Jaya    BW    A5    28    978-602-8321-93-8    962    17.500
35    SERI MELATIH KEMANDIRIAN JANGAN TAKUT GELAP SERI - 2    Emy Farida    Indobook Citra Media    BW    A5    36    978-602-8240-88-8-JIL 2    780    18.500
36    TIPS DAN TRIK MENJADI ANAK BARU YANG MENYENANGKAN    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    A5    27    978-979-057-655-1    2.886    19.000
13    ENSIKLOPEDI                               
1    ENSIKLOPEDI ANAK MUSLIM    Nurul fithrati, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-657-5    760    17.500
2    ENSIKLOPEDI BENCANA ALAM A TO Z    Irmalia Thamrin    Indobook Citra Media    FC    B5    32    978-979-057-462-5    1.640    24.500
3    ENSIKLOPEDI BENUA AFRIKA SERI 1    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-602-8240-53-6    160    20.500
4    ENSIKLOPEDI BENUA AFRIKA SERI 10    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    BW    A5    34    978-602-8240-62-8    550    19.000
5    ENSIKLOPEDI BENUA AFRIKA SERI 2    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-602-8240-54-3    259    20.500
6    ENSIKLOPEDI BENUA AFRIKA SERI 3    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-602-8240-55-0    387    20.500
7    ENSIKLOPEDI BENUA AFRIKA SERI 4    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-602-8240-56-7    171    20.500
8    ENSIKLOPEDI BENUA AFRIKA SERI 5    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-602-8240-57-4    420    20.500
9    ENSIKLOPEDI BENUA AFRIKA SERI 6    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-602-8240-58-1    330    20.500
10    ENSIKLOPEDI BENUA AFRIKA SERI 7    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    33    978-602-8240-59-8    700    20.500
11    ENSIKLOPEDI BENUA AFRIKA SERI 8    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-602-8240-52-9    250    20.500
12    ENSIKLOPEDI BENUA AFRIKA SERI 9    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-602-8240-61-1    250    20.500
13    ENSIKLOPEDI BENUA AMERIKA SERI 1    Ir.Cundoko Aprilianto    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-368-0-JIL 1    600    19.000
14    ENSIKLOPEDI BENUA AMERIKA SERI 2    Ir.Cundoko Aprilianto    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-369-7-JIL 2    530    19.000
15    ENSIKLOPEDI BENUA AMERIKA SERI 3    Ir.Cundoko Aprilianto    Indobook Citra Media    FC    A5    24    978-979-057-370-3-JIL 3    395    19.000
16    ENSIKLOPEDI BENUA AMERIKA SERI 4    Ir.Cundoko Aprilianto    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-371-0-JIL 4    932    19.000
17    ENSIKLOPEDI BENUA AMERIKA SERI 5    Ir.Cundoko Aprilianto    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-37270-JIL54    103    19.000
18    ENSIKLOPEDI BENUA AMERIKA SERI 7    Ir.Cundoko Aprilianto    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-374-1-JIL 7    300    19.000
19    ENSIKLOPEDI BENUA AMERIKA SERI 8    Ir.Cundoko Aprilianto    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-367-3-JIL 8    1.550    17.500
20    ENSIKLOPEDI BENUA AMERIKA SERI 9    Ir.Cundoko Aprilianto    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-367-5-JIL 9    5    19.000
21    ENSIKLOPEDI BENUA ASIA SERI 1    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-379-6-JIL 1    820    19.000
22    ENSIKLOPEDI BENUA AUSTRALIA SERI 1    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-390-0-1-JIL 1    880    19.000
23    ENSIKLOPEDI BENUA AUSTRALIA SERI 10    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-399-4-JIL 10    400    19.000
24    ENSIKLOPEDI BENUA AUSTRALIA SERI 2    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-391-8-JIL 2    420    19.000
25    ENSIKLOPEDI BENUA AUSTRALIA SERI 3    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-392-5-JIL 3    930    19.000
26    ENSIKLOPEDI BENUA AUSTRALIA SERI 4    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-393-2-JIL 4    460    19.000
27    ENSIKLOPEDI BENUA AUSTRALIA SERI 5    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-394-9-JIL 5    390    19.000
28    ENSIKLOPEDI BENUA AUSTRALIA SERI 6    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-395-6-JIL 6    960    19.000
29    ENSIKLOPEDI BENUA AUSTRALIA SERI 7    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-394-9-JIL 7    980    19.000
30    ENSIKLOPEDI BENUA AUSTRALIA SERI 8    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-394-9-JIL 8    440    19.000
31    ENSIKLOPEDI BENUA EROPA SERI 1    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    32    978-979-057-401-4-JIL 1    450    20.500
32    ENSIKLOPEDI BENUA EROPA SERI 10    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-979-057-410-6-JIL 10    360    20.500
33    ENSIKLOPEDI BENUA EROPA SERI 2    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-979-057-401-4-JIL 2    560    20.500
34    ENSIKLOPEDI BENUA EROPA SERI 3    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-979-057-403-8-JIL 3    890    20.500
35    ENSIKLOPEDI BENUA EROPA SERI 4    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-979-057-404-5-JIL 4    104    20.500
36    ENSIKLOPEDI BENUA EROPA SERI 5    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-979-057-404-5-JIL 5    360    20.500
37    ENSIKLOPEDI BENUA EROPA SERI 6    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-979-057-406-9-JIL 6    1.060    20.500
38    ENSIKLOPEDI BENUA EROPA SERI 7    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-979-057-407-6-JIL 7    390    20.500
39    ENSIKLOPEDI BENUA EROPA SERI 8    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    FC    A5    34    978-979-057-408-3-JIL 8    380    20.500
40    ENSIKLOPEDI BERAT DAN VOLUME    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    FC    B5    27    978-979-057-816-6    1.063    23.500
41    ENSIKLOPEDI FISIKA     Teguh Priyanto    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-812-8    210    23.500
42    ENSIKLOPEDI FISIKA (RUMUS-RUMUS FISIKA)    Teguh Priyanto    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-815-9    150    23.500
43    ENSIKLOPEDI IPA SERI LINGKUNGAN    Helmi Yuliana, S.Sos    Indobook Citra Media    FC    B5    40    978-979-057-813-5    21    26.000
44    ENSIKLOPEDI IPTEK MAHLUK HIDUP SERI 1    Trinia Wibawa, S.S    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-790-9-JIL 1    835    21.000
45    ENSIKLOPEDI IPTEK MAHLUK HIDUP SERI 2    Trinia Wibawa, S.S    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-791-6-JIL 2    842    21.000
46    ENSIKLOPEDI MAHLUK HIDUP SERI 2    Yuniarti, A.Md    Indobook Citra Media    BW    B5    36    978-979-057-866-1-JIL LENGKAP    120    25.000
47    ENSIKLOPEDI MATEMATIKA SERI PERKALIAN    Etin Kurniatin    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-748-0    30    23.500
48    ENSIKLOPEDI MENGAPA BEGINI- BEGITU SERI AIR 2    Nur Rahma Wati, S.P    Indobook Citra Media    FC    B5    31    978-979-057-842-5-JIL 2    103    24.500
49    ENSIKLOPEDI MENGAPA BEGINI- BEGITU SERI BUMI 2    Nur Rahma Wati, S.P    Indobook Citra Media    FC    B5    31    978-979-057-842-5    200    24.500
50    ENSIKLOPEDI MENGAPA BEGINI- BEGITU SERI LAUT 2    Nur Rahma Wati, S.P    Indobook Citra Media    BW    B5    32    978-979-057-824-1-JIL LENGKAP    31    20.000
51    ENSIKLOPEDI MENGAPA BEGINI- BEGITU SERI UDARA 1    Nur Rahma Wati, S.P    Indobook Citra Media    FC    B5    26    978-979-057-822-7-JIL 1    110    22.500
52    ENSIKLOPEDI MENGAPA BEGINI- BEGITU SERI UDARA 2    Nur Rahma Wati, S.P    Indobook Citra Media    FC    B5    26    978-979-057-823-4-JIL 2    370    22.500
53    ENSIKLOPEDI MENGAPA BEGINI-BEGITU SERI TANAH 1    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    FC    B5    27    978-979-057-832-9    230    22.500
54    ENSIKLOPEDI MENGAPA BEGINI-BEGITU SERI TANAH 2    Nur Rahma Wati, S.P    Indobook Citra Media    BW    B5    25    978-979-057-830-2-JIL LENGKAP    425    19.500
55    ENSIKLOPEDI SAINS SEMESTA ALAM 2    Trinia Wibawa, S.S    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-794-7-JIL 2    155    23.500
56    ENSIKLOPEDI SAINS SERI BUMI 2    Elisah    Indobook Citra Media    FC    B5    33    978-979-057-855-5    340    24.500
57    ENSIKLOPEDI SAINS SERI ENERGI SERI 1    Mustiawati, Amg    Indobook Citra Media    BW    B5    27    978-979-057-870-8-JIL LENGKAP    130    20.000
58    ENSIKLOPEDI SAINS SERI ENERGI SERI 2    Mustiawati, Amg    Indobook Citra Media    FC    B5    27    978-979-057-871-1    90    22.500
59    ENSIKLOPEDI SAINS SERI HEWAN 1    Felizka    Indobook Citra Media    BW    B5    28    978-979-057-012-2-JIL LENGKAP    7    20.000
60    ENSIKLOPEDI SAINS SERI HEWAN 2    Felizka    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-014-6    48    22.500
61    ENSIKLOPEDI SAINS SERI TUMBUHAN SERI 1    Trinia Wibawa, S.S    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-872-2-JIL LENGKAP    102    22.500
62    ENSIKLOPEDI SAINS SERI TUMBUHAN SERI 2    Trinia Wibawa, S.S    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-874-6-JIL 2    116    22.500
63    ENSIKLOPEDI SERI KIMIA    Trinia Wibawa, S.S    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-874-6-JIL 3    70    22.500
64    ENSIKLOPEDI SERI PENULIS INDONESIA DAN DUNIA    Ariyanto MB, S.Kom    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-522-6    76    18.000
65    ENSIKLOPEDI SERI VOLUME    Trinia Wibawa, S.S    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-874-6-JIL 4    200    22.500
66    ENSIKLOPEDIA ASYIKNYA MENJADI ILMUAN SERI AIR 2    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-842-5    290    22.500
67    ENSIKLOPEDIA ASYIKNYA MENJADI ILMUAN SERI DUNIA HEWAN 1    Nadia Hutami Putri A    Indobook Citra Media    BW    B5    28    978-979-057-800-5-JIL LENGKAP    29    19.000
68    ENSIKLOPEDIA ASYIKNYA MENJADI ILMUAN SERI ENERGI 1    Nadia Hutami Putri A    Indobook Citra Media    FC    B5    36    978-979-057-879-1-JIL 1    1.101    24.500
69    ENSIKLOPEDIA ASYIKNYA MENJADI ILMUAN SERI ENERGI 2    Linda    Indobook Citra Media    FC    B5    34    978-979-057-878-4-JIL LENGKAP    832    24.500
70    ENSIKLOPEDIA ASYIKNYA MENJADI ILMUAN SERI LISTRIK 2    Linda    Indobook Citra Media    FC    B5    34    978-979-057-878-5-JIL LENGKAP    200    24.500
71    ENSIKLOPEDIA ASYIKNYA MENJADI ILMUAN SERI MAGNET 2    Linda    Indobook Citra Media    FC    B5    34    978-979-057-878-6-JIL LENGKAP    330    24.500
72    ENSIKLOPEDIA ASYIKNYA MENJADI ILMUAN SERI TANAH 1    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    FC    B5    31    978-979-057-846-3    100    23.000
73    ENSIKLOPEDIA ASYIKNYA MENJADI ILMUAN SERI TANAH 2    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    FC    B5    31    978-979-057-846-3    140    23.000
74    ENSIKLOPEDIA ASYIKNYA MENJADI ILMUAN SERI TATA SURYA 2    Nadia Hutami Putri A    Indobook Citra Media    FC    B5    34    978-979-057-011-5    100    24.500
75    ENSIKLOPEDIA ASYIKNYA MENJADI ILMUAN SERI TUBUH KITA 2    Nadia Hutami Putri A    Indobook Citra Media    FC    B5    33    978-979-057-835-7-JIL 2    200    24.500
76    ENSIKLOPEDIA ASYIKNYA MENJADI ILMUAN SERI TUMBUHAN 2    Nadia Hutami Putri A    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-839-5-JIL 2    300    22.500
77    ENSIKLOPEDIA BENUA ASIA SERI - 1    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    BW    A5    28    978-979-057-378-9-JIL LENGKAP    460    17.500
78    ENSIKLOPEDIA BENUA ASIA SERI - 2    Ir.Cundoko    Indobook Citra Media    BW    A5    30    978-979-057-378-9-JIL LENGKAP    400    18.500
79    ENSIKLOPEDIA SAINS SERI MATEMATIKA STATISTIKA    Dinda Kusuma Wardani ,A    Indobook Citra Media    BW    B5    28    978-979-057-745-9    56    17.500
80    ENSIKLOPEDIA SERI VOLUME    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-979-057-747-3    213    22.500
14    KAMUS                               
1    KAMUS MATEMATIKA    Entim Supriatin    Indobook Citra Media    FC    B5    25    978-602-8240-19-2    380    23.000
2    KAMUS 3 BAHASA ARAB-INGGRIS-INDONESIA    Entim Supriatin    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-602-8240-19-3    320    24.500
3    KAMUS BAHASA INDONESIA    Entim Supriatin    Indobook Citra Media    FC    B5    28    978-602-8240-19-4    32    24.500
4    KAMUS BAHASA JEPANG UNTUK ANAK    Dian Laila Sari, S.S    Indobook Citra Media    FC    B5    35    978-602-8420-30-7    100    26.000
5    KAMUS BERGAMBAR 10    Abdul Khaer Nur Zaman    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-913-2    200    20.500
6    KAMUS BERGAMBAR 3 BAHASA SERI KANTOR    Abdul Khaer Nur Zaman    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-912-5    487    20.500
7    KAMUS BERGAMBAR 3 BAHASA SERI PASAR    Abdul Khaer Nur Zaman    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-913-2    909    20.500
8    KAMUS BERGAMBAR 3 BAHASA SERI RUMAH SAKIT    Abdul Khaer Nurzaman    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-914-9    880    20.500
9    KAMUS BERGAMBAR ABJAD 1    Abdul Khaer Nurzaman    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-918-7-JIL 1    930    20.500
10    KAMUS BERGAMBAR ABJAD 3    Abdul Khaer Nurzaman    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-918-7-JIL 3    150    20.500
11    KAMUS BERGAMBAR BAHASA ARAB – INGGRIS – INDONESIA SERI 10    Nadia Hutami Putri A    Indobook Citra Media    FC    B5    27    978-979-057-904-0-JIL 10    710    22.500
12    KAMUS BERGAMBAR BAHASA ARAB – INGGRIS – INDONESIA SERI 3    Nadia Hutami Putri A    Indobook Citra Media    FC    B5    27    978-979-057-897-5-JIL 3    52    22.500
13    KAMUS BERGAMBAR BAHASA ARAB – INGGRIS – INDONESIA SERI 5    Nadia Hutami Putri A    Indobook Citra Media    FC    B5    25    978-979-057-899-9-JIL 5    120    22.500
14    KAMUS BERGAMBAR BAHASA ARAB – INGGRIS – INDONESIA SERI 6    Nadia Hutami Putri A    Indobook Citra Media    FC    B5    24    978-979-057-900-2-JIL 6    110    22.500
15    KAMUS BERGAMBAR BAHASA ARAB – INGGRIS – INDONESIA SERI 9    Nadia Hutami Putri A    Indobook Citra Media    FC    B5    26    978-979-057-903-3-JIL 9    160    22.500
16    KAMUS BERGAMBAR JILID 1    Adam Suhanda    Indobook Citra Media    FC    B5    30    978-979-057-916-3-JIL 1    360    24.000
17    KAMUS POPULER LENGKAP BAHASA INDONESIA    Rezky Amira Sekaton, S.Sos    Indobook Citra Media    BW    A5    996    978-602-8420-25-3    32    180.000
18    KAMUS THEMATIK 1    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-714-9    780    19.000
19    KAMUS THEMATIK 2    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-714-9    98    19.000
20    KAMUS THEMATIK 3    Ir.Septriana    Indobook Citra Media    FC    A5    28    978-979-057-714-9    83    19.000
21    KAMUS UMUM DAN PELAJAR ENGLISH AND GRAMMER    Tim Indobook&Dian Laila Sari SS    Indobook Citra Media    FC    A5    40    978-979-057-715-8    95    22.500
22    KAMUS UMUM DAN PELAJAR SERI 1    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    BW    A5    25    978-979-057-9262    896    17.000
23    KAMUS UMUM DAN PELAJAR SERI 3    Tim Indobook    Indobook Citra Media    FC    A5    40    978-979-057-919-4    109    22.500
24    KAMUS UMUM DAN PELAJAR SERI 4    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-9255    400    19.500
25    KAMUS UMUM DAN PELAJAR SERI 6    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    BW    A5    25    978-979-057-9255    1.195    17.500
26    KAMUS UMUM DAN PELAJAR SERI 7    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-9262    980    20.000
27    KAMUS UMUM DAN PELAJAR SERI 8    Rafi Sapuri El Maghribi    Indobook Citra Media    FC    A5    26    978-979-057-9262    1.194    20.000
28    KAMUS UMUM DAN PELAJAR SERI 9    Nur Rahmawati, SP    Indobook Citra Media    FC    A5    32    978-979-057-919-4    400    20.500
15    PETA TEMATIK 33 PROVINSI ( LENGKAP  1 s/d 33 ) yang kosong hanya sumatera selatan                               
1    PETA TEMATIK PROPINSI KALIMANTAN BARAT    Tim Indobook    Indobook Citra Media    BW    A4    60    978-979-057-948-4-JIL LENGKAP    130    65.000
2    PETA TEMATIK PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)    Tim Indobook    Indobook Citra Media    FC    A4    80    978-979-057-939-2    65    65.000
3    PETA TEMATIK PROPINSI PAPUA BARAT    Tim Indobook    Indobook Citra Media    BW    A4    28    978-979-057-962-6    122    65.000


Untuk pemesanan atau informasi silahkan hubungi alamat kontak kami :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000.
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Telp.021-55701397 – 021 55702265 /
Hp:0813.8053.7399./ 0877.7432.4146
PIN BB. 597572b0       
               http://www.asakaprima.com
Email :asakaprima@gmail.com
yahoo ID:dutamedia89


Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*

Entri Populer

 
back to top